Vi ændrer indlånsrenten for vores privat- og erhvervskunder

Er du privatkunde i sparekassen, og har du din NemKonto hos os, skal du pr. den 1. september 2022 ikke længere betale negativ rente.

Sparekassens hovedsæde set fra Isefjords Alle

Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken har hævet renterne med 0,5 % for at dæmme op for den inflation, som har præget økonomien den seneste tid.

Derfor forhøjer vi pr. den 1. september 2022 også indlånsrenterne for dig, som er kunde i sparekassen. Ændringen betyder, at du som privatkunde med din NemKonto i sparekassen ikke længere skal betale negativ rente af dit indlån hos os.

Samtidigt hæver vi indlånsrenten for dig, som er enten
erhvervskunde eller privatkunde uden NemKonto i sparekassen med 0,5 %, så du skal betale mindre i negativ rente.

Gældende indlånsrenter pr. den 1. september 2022:

  • Privatkunder med NemKonto: Fra -0,70 til 0 % (hæves med 0,7 %)
  • Privatkunder uden NemKonto: Fra -0,95 til -0,45 % (hæves med 0,5 %)
  • Erhvervskunder: Fra -0,85 til -0,35 % (hæves med 0,5 %).

Udlånsrenterne vil også stige
Ændringen af de negative renter er et billede på stigende renter i hele verden og får også betydning på rentesatserne på vores udlån i sparekassen, som også vil blive øget med 0,5 %. Du vil modtage yderligere og individuel information herom, herunder hvornår ændringen træder i kraft i forhold til gældende varslingsregler.

Har du spørgsmål, er du som altid meget velkommen til at kontakte din rådgiver eller lokale filial eller erhvervsafdeling.