Er det nu dig igen, SKAT?

Mandag 13. marts kan du se din årsopgørelse på SKAT.dk. Men hvad skal du egentlig gøre med den? Med denne korte guide bliver du klar til din årsopgørelse – måske er der besparelser at hente.

Når årsopgørelsen kommer på skat.dk, kan du se, om du skal have penge tilbage, eller om du har betalt for lidt i skat sidste år og skal betale penge tilbage. Har du rettelser til årsopgørelsen, kan du stadig nå at ændre den. Her på siden finder du også svar på:

1. Hvad skal du gøre med årsopgørelsen?
2. Hvad gør du, hvis SKAT mangler oplysninger?
3. Hvornår skal du senest betale eventuel restskat?
4. Hvornår får du pengene, hvis du har betalt for meget i skat?
5. Hvad afgør, om du skal have penge tilbage eller betale restskat?
6. Hvad kan du gøre for at undgå at skulle betale restskat fremover?
7. Hvordan du kan sænke din skat

Har du yderligere spørgsmål, er du naturligvis også altid velkommen til at spørge din rådgiver eller lokale filial.

Kontakt os

1. Hvad skal du gøre med årsopgørelsen?
Du har pligt til at tjekke alle oplysningerne på årsopgørelsen, og for din egen skyld bør du tjekke, om alle fradrag er med.

Skats hjemmeside kan du finde en omfattende gennemgang af de fradrag, der gælder – lige fra de mere almindelige fradrag for renteudgifter, kørselsudgifter, A-kasse-bidrag og beskæftigelsesfradrag til de mere specielle som fradrag, hvis man er dagplejer, har øvrige lønmodtagerudgifter eller betaler børnebidrag. Du kan også læse om håndværkerfradraget, som du kan benytte dig af, hvis du har haft udgifter til håndværkere i årets løb.

Ved at gå listen med fradrag igennem på SKATs hjemmeside, kan du sikre dig, at du ikke har overset et eller flere fradrag. Du kan også finde dine fradrag ved at prøve fradragsvejlederen, der er særligt målrettet til lønmodtagere, som SKAT stiller til rådighed på deres hjemmeside.

2. Hvad gør du, hvis SKAT mangler oplysninger?
Fra 13. marts kan du oplyse nye tal eller ændringer til årsopgørelsen. Hvis du indtaster oplysningerne senest 30. marts, kan de nå at komme med i årsopgørelsen, inden der udbetales eventuel overskydende skat.

3. Hvornår skal du senest betale eventuel restskat?
Hvis du skal betale restskat, løber der renter på for hver dag, der går allerede fra 1. januar året efter, at skatteåret er slut - altså fra før, du får årsopgørelsen i marts og med sikkerhed ved, om du skal betale restskat eller ej. Derfor anbefaler vi, at du betaler eventuel restskat så hurtigt som muligt.

Betaler du ikke din restskat før 1. juli, bliver der i stedet for renten lagt et tillæg på 4 % oven i restskatten, og så begynder beløbet at blive mærkbart højere. Restskat op til 19.968 kr. (inklusiv procenttillæg) indregnes i skatten for 2018. Er restskatten over dette beløb, betales den i tre afdrag i august, september og oktober.

Læs mere om betaling af restskat på Skats hjemmeside.

4. Hvornår får du pengene, hvis du har betalt for meget i skat?
Hvis det er op til 100.000 kr., sættes pengene ind på din Nemkonto 11. april. Hvis det er mere end 100.000 kr., bliver pengene også sat ind på din Nemkonto – men først på et tidspunkt efter 11. april.

Overskydende skat bruges til at betale af på eventuel gæld, som du eller din ægtefælle måtte skylde til det offentlige. Hvis du fortsat har penge til gode, efter at gælden er betalt, vil du få dem udbetalt senest ved udgangen af august.

5. Hvad afgør, om du skal have penge tilbage eller betale restskat?
Årsopgørelsen er din endelige oversigt over skatteåret, som er gået. Det er din indkomst og de fradrag, som du har haft i løbet af året, som afgør, om du har betalt for lidt eller for meget i skat. På baggrund af hvad du har haft af indtægt og fradrag i løbet af året, skal du betale et givent beløb i skat. Dette holdes op imod, hvad du allerede har betalt. Og så får du forskellen udbetalt eller skal betale det, der mangler.

Oplysningerne på din forskudsopgørelse - som du kunne se på SKATs hjemmeside i november 2015 - har været afgørende for, hvad du har betalt i skat i løbet af året.

6. Hvad kan du gøre for at undgå at skulle betale restskat fremover?
Sker der ændringer i dit liv – får du nyt job, en ny bolig eller et barn har det for det meste betydning for den skat, du skal betale. Måske er der fradrag forbundet med din nye situation eller en højere eller lavere indtægt, som påvirker den skat, du skal betale. Husk derfor at tjekke og rette din forskudsopgørelse en ekstra gang, hvis der sker ændringer i dit liv.

Du er altid velkommen til at kontakte din lokale rådgiver eller filial for at høre om, hvordan din økonomi påvirkes af en eventuel ny situation i dit liv.  

7. Sænk din skat – indbetal på en pensionsordning
Det er muligt at få nedsat skatten ved at betale ind på en ratepension eller en livrente. Du kan få fradrag for at betale 53.500 kr. ind på en ratepension i år, og med hensyn til livrenter er der fuld fradragsret for indbetalinger.

Kontakt gerne din lokale rådgiver om, hvordan indbetalinger på en pensionsordning kan hjælpe dig til en lavere skat.

Kontakt os

Flere nyheder fra sparekassen