Sparekassen Sjælland ændrer indlånsrenter og gebyrer

På grund af det vedvarende generelle lave renteniveau nedsætter Sparekassen Sjælland fra
3. oktober 2016 renten på variabelt forrentede indlån.

Aktionæropsparing og øvrige konti med fast rente fortsætter uændret.

Rentenedsættelsen gælder som udgangspunkt alle variabelt forrentede indlånskonti, der fra 3. oktober 2016 får en rente på 0 % om året. Nedenstående indlånskonti fortsætter med samme rente eller nedsættes til den angivne rentesats:

Ungdomskonti 0,50 % om året
Børne-, børnebørn- og Bedste Barn-opsparing 0,50 % om året
Indekskonto 0,50 % om året
VIP-Indekskonto (pr. 3. november 2016) 0,50 % om året
Opsparingskonto 0,25 % om året
XClusive konto 0,25 % om året

Ændringen gælder også for indlånskonti bevilget med en højere rente end standard.


Ændrede gebyrer
Af forretningsmæssige årsager ændrer vi desuden prisen på en række gebyrer, herunder på ydelser tilknyttet betalingskonti, fra 3. oktober 2016.

Se de gældende priser for vores serviceydelser.

Rente- og gebyrændringerne sker i henhold til sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

Har du spørgsmål til rente- eller gebyrændringerne, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Andre nyheder fra sparekassen