Bidragssatser: Sparekasser matcher tilbud fra konkurrenter

Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn har nøje fulgt den seneste tids debat om de bidragsforhøjelser, der også rammer vores kunder i Totalkredit.

"Vores holdning er klar. Ingen af sparekassens loyale kunder må opleve at få et bedre tilbud på et realkreditlån fra et andet pengeinstitut inden for de gængse 80 % af boligens værdi. I givet fald matcher vi dette tilbud. Herudover tilbyder vi vores kunder gebyrfritagelse på omlægning af Totalkreditlån. Som andre yder vi 100 % rabat, så det ikke koster vores kunder noget at omlægge lånet", siger ordførende direktør i Sparekassen Sjælland-koncernen Lars Petersson.   

Kunder med F1, F2, F3 og F4 lån rammes hårdest af bidragsstigningerne. Derfor vil alle kunder med et Totalkreditlån inden for 80 % af boligens værdi og økonomien i orden blive tilbudt et alternativ, der afbøder bidragsstigningen på belåningsgraden fra 60 %.  

Forstår kunders utilfredshed
"Vi har haft mange helt begribelige henvendelser fra vores kunder, der er bekymrede over prisforhøjelserne. Som bekendt stiger bidragssatserne først pr. 1. juli 2016, og vi skal nok nå rundt om alle vores kunder inden da, det er vores ønske og løfte", understreger Lars Petersson, der opfordrer sparekassens Totalkredit-kunder til at tage kontakt til deres rådgiver eller lokale filial, inden de nye bidragssatser træder i kraft.

Totalkredit er lokale som sparekassen
Sparekassen har noteret sig, at Foreningen Nykredit - i forbindelse med bidragsforhøjelserne - nu vil yde et tilskud på 600 mio. kroner til Totalkredit til gavn for Totalkredits kunder. Vi vil på vegne af vores kunder nøje følge med i, hvordan dette konkrete initiativ udmøntes og herefter igen tage bestik af situationen.

 "Vi er ikke glade for det, der er sket, og vi står 100 % bag vores kunder, men vi skal huske på, at hvor andre realkreditinstitutter er forsvundet, er Totalkredit fortsat til stede i lokalområderne ligesom sparekassen. Det er derfor vigtigt, at vi fortsat har et realkreditinstitut, der forstår vilkårene i og støtter op om landets sårbare egne", siger Lars Petersson.