Det gælder om at holde sammen

NYE VEJE er sparekassens nye strategi frem mod 2021. Den skal fastholde og forstærke den positive udvikling, vi har gennemgået i de seneste år.

NYE VEJE - En ny 4-årig strategi
Sparekassen har succes med sin særlige forretningsmodel og filialstrategi, hvor vi har valgt at styrke- og etablere nye filialer.

Se præsentationen af "Nye veje"

Lokalsamfundene kan stole på, at den lokale sparekasse bliver i byen, og at vi etablerer nye filialer – også i mindre lokalsamfund. Denne strategi betyder, at vi tidligere på året rundede 150.000 kunder, og det forventes, at vi inden for en overskuelig tid runder 160.000 kunder.

Derfor skal sparekassen fortsat udvikles, hvis vi skal fortsætte med at bidrage til udviklingen i lokalsamfundene på Sjælland og Fyn. På den baggrund har sparekassen lanceret en 4-årig strategi: "Nye veje – det gælder om at holde sammen".

Lokale og digitale
"Nye veje" betyder også fokus på yderligere digitalisering og FinTech, så sparekassen udvikler i løbet af de kommende år et stærkt og konkurrencedygtigt digitalt tilbud til kunder over hele landet.

Øget effektivitet og robust fundament
"Nye veje" strategien betyder, at sparekassen styrker tre områder:
  • privat
  • erhverv
  • formue.
Den finansielle målsætning indeholder 4 fixpunkter:
  • Øget effektivitet
  • solid rentabilitet
  • høj indtjening pr. omkostningskrone
  • et robust fundament samtidig med at sparekassen fastholder og udvikler filialnettet.

Aktieemission 2018
For at sikre kapitalgrundlaget til sparekassens offensive strategi blev der i foråret 2018 gennemført en kapitaludvidelse, der tilførte sparekassen ca. 437 mio. kr. Kapitaludvidelsen blev gennemført som en emission med fortegningsret, hvor sparekassens nuværende aktionærer fik fortrinsret til at tegne nye aktier på favorable vilkår.

Læs om aktieemissionen

Se videoen "NYE VEJE - Det gælder om at holde sammen"