Forretningsudvikler af digitale services


Hovedsæde for Sparekassen Sjælland-Fyn


Sparekassen Sjælland-Fyn – Danmarks 12. største pengeinstitut – er en formålsdrevet virksomhed med historisk vækst og korte beslutningsveje. Med et godt image, tilfredse kunder og en sund vækst står vi stærkt, men vi vil endnu mere.

Vi skal mod nye mål – vil du med?
Vi har netop lanceret strategien ”Mod nye mål”. Frem mod 2025 skal vi bl.a. bruge de nyeste teknologier til at opbygge nye relationer og strategiske muligheder i forhold til vores kunder.

Vi ser et øget behov for at tilbyde vores erhvervs- og privatkunder mulighed for at få overblik over og indsigt i deres økonomi samt mulighed for hurtigt at kunne løse deres daglige administrative udfordringer.

Derfor søger vi lige nu en forretningsudvikler, der skal udvikle og designe de nye digitale rådgivnings- og serviceløsninger, vores kunder har brug for.

Hvad kan du forvente dig af jobbet?
Vi ønsker at udvide sparekassens udvalg af mere traditionelle bankprodukter med nye rådgivnings- og serviceløsninger inden for andre informations- og forretningsområder. Det kan f.eks. være relateret til GDPR, bæredygtighed, integreret bogføring, dokumenthåndtering eller erhvervsforsikringer til vores erhvervskunder. Det kan også være apps til vores privatkunder, der gør deres liv rigere, sjovere eller lettere i en ellers travl hverdag. Du bliver ansvarlig for at sætte gang i og drive disse projekter.

Du skal bruge din viden og dine erfaringer til at bringe de nye løsninger frem til det punkt, hvor vores IT-afdeling tager over for at udvikle og drifte dem. Derudover skal du identificere, lave aftaler med og opbygge relationer til de eksterne partnere, som sparekassen eventuelt også vælger at samarbejde med mht. design og udvikling.

Du bliver en del af stabsafdelingen Produkter og Vilkår, der står for både udvikling og mere driftsorienterede opgaver relateret til sparekassens produkter, serviceydelser og koncepter.

I det daglige referer du til chefen for Produkt og Vilkår, som du sparrer med om projekter og driften. Da du kommer til at arbejde med projekter, der har stor strategisk betydning for sparekassen, vil du undervejs i projektforløbene også være i kontakt med sparekassens direktion.

Hvad forventer vi af dig?
Du har en stor og alsidig praktisk erfaring med projektudvikling samt design af digitale serviceydelser. Og du er ekspert i en eller flere af de projektfaser, som indgår i forløbet: Identificér behov, fastlægge indhold og finde partnere. Kan du komme med input og stille krav til design af funktionalitet, pilottests og lancering af de digitale services, er det et yderligere plus.

Vi forventer, at du har en teoretisk uddannelse på kandidatniveau eller lignende, der matcher de krav, vi stiller til vores kommende forretningsudvikler og designansvarlige for digitale services. Samtidig lægger vi vægt på, at du kan dokumentere de erfaringer og resultater, som du tidligere har skabt andre steder.

Hvad kan vi tilbyde dig?

  • Et attraktivt job med store faglige udviklingsmuligheder: Du bliver en del af et mindre stabsteam med tre dygtige kollegaer, hvor du får muligheden for direkte at påvirke udviklingen af de serviceydelser, som sparekassen i fremtiden skal tilbyde sine kunder.
  • Du bliver ansvarlig for et område, hvor du naturligt også kommer til at agere inspirator og vejleder for de ledere, rådgivere og afdelinger, der skal introducere og afsætte løsningerne til kunderne.
  • Dit arbejdssted bliver sparekassens hovedsæde i Holbæk med udsigt over Isefjorden og 170 dygtige kollegaer i samme hus. Du får attraktive løn- og personalevilkår, som f.eks. 7 ugers frihed, god pensionsordning, gruppelivs-, sundheds- og tandforsikring, sund og variereret kantinemad. Derudover har vi stor fleksibilitet i hverdagen og selvfølgelig mulighed for at arbejde hjemmefra.


Interesseret?
Så send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 19. august 2022. Vi inviterer løbende kandidater til samtale.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte produktchef Søren Fossing på telefon 40473677 (mail til sfo@spks.dk) eller sparekassedirektør Jan Kolbye Jensen på telefon 40346633 (mail: jkj@spks.dk
).

Det lokale, samfundsansvarlige alternativ
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S driver et bredt filialnet på Sjælland og Fyn og beskæftiger over 550 medarbejdere. Vores vision er at være det markedsledende lokale og digitale alternativ til de landsdækkende banker. Vi går ikke på kompromis med en sund, solid og stabil drift og en markedskonform indtjening, der er sammenlignelig med andre pengeinstitutter i vores størrelse. Vi er dog overbeviste om, at der er behov for et stærkt lokalt og regionalt pengeinstitut med en forretningsmodel, der er kendetegnet ved mere end det, der kan sættes to streger under i et regneark. Derfor sætter vi samfundsansvar og kundernes økonomiske tryghed højere end den sidste indtjeningskrone.

Søg jobbet