Logo

Vi optager alle telefonsamtaler

Når du ringer til sparekassen, bliver samtalen optaget. Det er der flere grunde til:

  • Efter de såkaldte MiFID-regler*) er vi forpligtet til at optage og gemme al elektronisk kommunikation med kunder, som fører til eller kan føre til en ordre i finansielle instrumenter. Det kan f.eks. være en investering i værdipapirer.
     
  • Vi er – i lighed med alle øvrige pengeinstitutter – underlagt en skærpet forpligtelse til at yde rådgivning efter "God skik"-reglerne. Det betyder bl.a., at det både er i din og i vores interesse, at vi kan genhøre en samtale, hvis der opstår uoverensstemmelser eller tvivl på baggrund af den rådgivning, der er givet i telefonen. 

Optagelser som dokumentation

Optagelserne anvendes alene som dokumentation, hvis relevant i en given sag, og anvendes ikke i f.eks. uddannelsesøjemed.

Opbevaring af samtaler

Optagede telefonsamtaler opbevares som udgangspunkt i 5 år. Undtagelsesvis kan offentlige myndigheder som f.eks, Finanstilsynet anmode om, at samtaler opbevares i op til 7 år grundet MiFID-reglerne.

*) MiFID er en forkortelse for ”Markets in Financial Instruments Directive”. På dansk oversat til ”Direktiv for finansielle markedsinstrumenter”.