ÅRSRAPPORT 2015

Tilfredsstillende overskud på 144,4 mio. kr. efter skat, udbytte til aktionærerne og grund til optimisme.

Årets resultat i Sparekassen Sjælland-koncernen lander på 144,4 mio. kr. efter skat. Et tilfredsstillende resultat, fortæller ordførende direktør Lars Petersson, som samtidig noterer, at bestyrelsen lægger op til, at sparekassens aktionærer kan se frem til at få udbetalt udbytte på 3. kr. pr. aktie.

"Med flere end 10.000 nye kunder i alt på Sjælland og Fyn i 2015, et overskud som forventet samt alle nøgletal på plads er det med en blanding af glæde og ydmyghed, at jeg kan konstatere, at årets resultat er tilfredsstillende. Samtidig lægger bestyrelsen op til, at vores aktionærer modtager et udbytte på 3 kr. pr. aktie efter det første regnskabsår, hvor sparekassen er drevet som et aktieselskab", siger ordførende direktør Lars Petersson.

Grund til optimisme – og et endnu bedre resultat i 2016
Sparekassen Sjælland-koncernens markante strategiske beslutninger gennem de senere år ser i sin helhed ud til at skabe grundlag for en stærk udvikling af de to lokale og regionale sparekasser på Sjælland og Fyn i de kommende år.

Koncernen ser generelt positivt på 2016, og vi forventer således at realisere et resultat efter skat, der er højere end det opnåede i 2015 på 144,4 mio. kr. 

Det bygger på en forventning om et basisresultat på 367-407 mio. kr. for året 2016. Vi forventer derudover, at nedskrivningerne falder i 2016 i forhold til 2015.

Andre nyheder fra sparekassen