Logo
Nyheder

Fremgang i Sparekassen Sjælland-Fyn

2. November 2023

Sparekassen styrker fortsat basisindtjeningen og leverer i årets første 3 kvartaler et overskud på 521,1 mio. kr. før skat, hvilket forrenter primo egenkapitalen med 16,8 %.

Læs kvartalsrapport 3. kvartal 2023
Læs selskabsmeddelelse nr. 32/2023

Sparekassen styrker basisindtjeningen 

Samlet stiger sparekassens netto rente- og gebyrindtægter med 8 % i de første 3 kvartaler af 2023. Den positive udvikling skyldes bl.a. et gunstigt rentemiljø, mens den lavere aktivitet på boligmarkedet sætter et negativt præg på gebyrsiden. 

”Vi får igen gavn af det store indlånsoverskud, vi har stående hos Nationalbanken, samtidig med, at det generelt højere renteniveau betyder, at vi ser stigende renteindtægter fra vores udlånsmasse. Det betyder også, at vi samlet går i plus, selvom vores gebyr- og provisionsindtægter på særligt boligområdet trækker regnskabet i den modsatte retning, ligesom at vi også ser stigende renteudgifter i takt med, at vi forhøjer rentesatserne på vores indlånskonti,” lyder det fra adm. direktør, Lars Petersson.

Sparekassen har fortsat en omkostningsbevist tilgang til driften. På trods af generelle prisstigninger samt stigende lønomkostninger stiger omkostningerne til personale og administration således kun med 3 %, hvilket er meget tilfredsstillende. 

Samlet fortsætter sparekassen de seneste års positive udvikling og styrker i de første 9 måneder af 2023 igen basisindtjeningen. Basisindtjeningen stiger således samlet med 11 % i perioden. 

Sparekassens kunder har fortsat sunde økonomier 

Sparekassens indlån udgør ved udgangen af årets første 9 måneder 21,3 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 3 % siden den 30. september 2022. Stigningen vidner om, at sparekassens kundeportefølje fortsat har det godt. 

”Vores kunder har det stadig rigtig godt – det gælder både privat- og erhvervskunder. Kunderne viser god opsparingskraft, som bl.a. er hjulpet på vej af den høje beskæftigelse, et mere normalt prisniveau på bl.a. gas og el og ikke mindst fornuftige dispositioner i hverdagen. Kunderne er blevet endnu mere bevidste om, at det kan være en god idé at have lidt ekstra på kistebunden. Det er fornuftigt set fra et økonomisk perspektiv, og det er et princip, vi selv følger i sparekassen,” uddyber Lars Petersson.  

Erhvervsudlånet stiger  

På udlånssiden øger sparekassen det samlede udlån til kunder med 1 % i forhold til samme tidspunkt sidste år. Udviklingen dækker bl.a. over en stigning i elbillån til privatkunder og ikke mindst en god vækst på erhvervsområdet, hvor erhvervsudlånet er øget med 12 % siden udgangen af 2022. Sparekassen oplever også en øget efterspørgsel fra landbrugssegmentet. 

”Vi oplever en god tilgang af nye erhvervskunder både på Sjælland og Fyn, ligesom vi udvider forretningsomfanget med vores eksisterende erhvervskunder. Vi oplever momentum på erhvervsområdet, og det afspejler sig i en stigende udlånskurve og spændende projekter med udvikling og vækst for øje. Det er meget positivt. Derudover udvider vi løbende vores kundeportefølje med nye landbrugskunder. Dansk landbrug har det godt, og vi er klare i mælet – vi vil bl.a. gerne hjælpe unge landmænd på vej i ejerskab i landbrugsvirksomheder,” uddyber Lars Petersson. 

Sparekassen arbejder stadig ”Mod nye mål”

Sparekassen arbejder målrettet med eksekveringen af strategien ”Mod nye mål”, som bl.a. skal styrke sparekassens konkurrencekraft og drift yderligere frem mod udgangen af 2025. ”Mod nye mål” rummer både en række optimerings- og udviklingstiltag med det fællestegn, at tiltagene skal fremtidssikre sparekassen og bidrage til en styrket balance mellem sparekassens indtægter og udgifter. 

Derudover har sparekassen – i tråd med målsætningerne i ”Mod nye mål” – igangsat et aktietilbagekøbs-program, som skal tilgodese sparekassens aktionærer. 

”Aktietilbagekøbsprogrammet afspejler, at vi står på et solidt kapitalgrundlag, som muliggør, at vi kan skabe merværdi for vores aktionærer. Den mulighed vælger vi at benytte os af. Samtidig sender vi et signal til potentielle investorer og aktionærer om, at vi fører en attraktiv aktionærpolitik,” uddyber Lars Petersson.
 
Aktietilbagekøbet afsluttes senest den 9. februar 2024.

Perioden i overskrifter

  • Primo egenkapitalen forrentes svarende til 16,8 % p.a. før skat.
  • Kapitalprocenten udgør 24,3 %. 
  • Netto rente- og gebyrindtægterne stiger 8 %.
  • Basisindtjeningen stiger 11 %.
  • Indlån stiger 3 % og udgør 21,3 mia. kr. 
  • Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 19,2 mio. kr. 
  • Forventningerne til årets resultat før skat er på baggrund af den fortsatte stærke indtjening indsnævret fra niveauet 650-725 mio. kr. til 680-725 mio. kr. 

Kontaktinformation
For yderligere information kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen på tlf. 5385 0770.