Nyheder

Sparekassen leverer et resultat før skat på 100,8 mio. kr.

5. May 2022

Sparekassens resultat for første kvartal 2022 afspejler fastholdelsen af en fortsat stærk basisindtjening, en robust kreditbog og negative kursreguleringer på 35,7 mio. kr. Kursreguleringerne er den primære årsag til, at resultatet falder med 61,2 mio. kr. i forhold til første kvartal af 2021, hvor sparekassen havde positive kursreguleringer på 12,8 mio. kr.

Sparekassen Sjælland-Fyn Hovedsaedet i Holbæk

Læs kvartalsrapport 1. kvartal 2022

Læs selskabsmeddelelse nr.10/2022

Perioden i overskrifter

  • Primo egenkapitalen forrentes svarende til 8,7 % efter skat.
  • Netto rente- og gebyrindtægterne stiger 5 %.
  • Omkostningsniveauet stiger (korrigeret for engangsforhold) med 3 %.
  • Basisindtjeningen udgør i første kvartal 128,8 mio. kr. mod 128,7 mio. kr. i første kvartal 2021.
  • Negative kursreguleringer på 35,7 mio. kr.
  • Tilbageførsel på 3 mio. kr. på nedskrivningsposten.
  • Samlet kreditformidling stiger til i alt 60,2 mia. kr.
  • Forventningerne til årets resultat før skat ligger uændret i niveauet 385-510 mio. kr.

Kursreguleringerne falder samlet med 48,6 mio. kr. i forhold til første kvartal 2021, hvilket primært skyldes de kraftigt stigende renter, der på den korte bane koster på obligationsbeholdningen i form af kurstab, men fremadrettet vil styrke basisindtjeningen som følge af højere renteafkast på sparekassens store obligationsbeholdning.

 

Fortsat stærk basisindtjening

Selvom boligmarkedet har mistet lidt fart i det nye år, så ligger sparekassens basisindtjening med 128,8 mio. kr. i første kvartal af 2022 på samme høje niveau som i første kvartal af 2021. Resultatet vidner om, at det er lykkes at sikre – og fastholde – et permanent løft i sparekasses indtjening. Det er bl.a. sket ved at øge forretningsomfanget med både eksisterende privat- og erhvervskunder samt ved at tage nye markedsandele.

"Det er positivt, at vi fastholder en stærk basisindtjening i årets første kvartal, hvor vi har set et boligmarked, der har tabt lidt af pusten. Vi vækster stadig på realkreditsiden, hvilket bl.a. er et udtryk for, at vi byder velkommen til nye privat- og erhvervskunder, som flytter deres forretninger til os. Særligt på erhvervssiden oplever vi en øget efterspørgsel og har fået et godt fodfæste bl.a. afledt af et stærkt lokalt fokus i vores erhvervsområder og fortsat korte beslutningsveje, som sikrer kunderne hurtige svar," lyder det fra administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Lars Petersson.

Sparekassens samlede kreditformidling – i form af udlån samt formidling af realkreditlån til Totalkredit til køb af boliger og til DLR Kredit til køb af erhvervsejendomme – har i forlængelse af det høje aktivitetsniveau rundet 60 mia. kr. og lander ved udgangen at første kvartal af året på samlet 60,2 mia. kr.

Sparekassens netto rente- og gebyrindtægter stiger med 14,3 mio. kr., svarende til 5 %, og udgør i alt 324,4 mio. kr.

Sparekassen forventer – på baggrund af tilgangen af nye kunder samt et øget forretningsomfang med eksisterende kunder – at øge både udlånet og formidlingen af realkreditlån i 2022.

På omkostningssiden stiger omkostningerne til personale og administration samt af- og nedskrivninger på aktiver samlet med 11,9 mio. kr. Posten er præget af investeringer – herunder i lanceringen af sparekassens nye strategi – der skal styrke sparekassens fremtidige indtjeningskraft samt en række engangsudgifter. Korrigeret for engangsforhold stiger omkostningsniveauet med 3 %, hvilket flugter med de budgetter sparekassen har lagt for året.

Kursen mod nye mål er sat

Sparekassen har lanceret en ny 4-årig strategi: ”Mod nye mål”, som skal sikre den fortsatte udvikling og styrkelse af sparekassen frem mod udgangen af 2025, hvor sparekassen fylder 200 år og således når endnu en vigtig milepæl.
”Vi er lykkes med at indfri ambitionerne bag vores seneste strategi, men det får os ikke til at lette foden fra speederen. Vi vil styrke sparekassen yderligere og har derfor lanceret strategien ”Mod nye mål”. Med den nye strategi har vi endnu en gang sat os en række ambitiøse mål og sætter bl.a. fokus på vores medarbejdere og kultur, som er afgørende forudsætninger for, at vi kan være det bedst mulige pengeinstitut for vores kunder. Jeg glæder mig til den fælles rejse, vi nu skal på,” siger administrerende direktør Lars Petersson.

De strategiske indsatsområder og de finansielle målsætninger for ”Mod nye mål” er offentliggjort i en selskabsmeddelelse udsendt den 27. april, og fremdriften vil løbende kunne følges i sparekassens regnskaber.

Derudover er den nye strategi blevet lanceret internt over for alle sparekassens medarbejdere, som spiller en helt afgørende rolle i arbejdet med at udleve og eksekvere på strategien.

Reservationer til tab og forventningerne til resten af året

Sparekassens kunder har det generelt fortsat godt, og kreditkvaliteten er således stadig god. Derfor har sparekassen i første kvartal af 2022 tilbageført 3 mio. kr. fra nedskrivningsposten på udlån m.v.,

På baggrund af resultatet for første kvartal 2022 fastholder sparekassen forventningerne til året og forventer således uændret at levere et overskud før skat i niveauet 385-510 mio. kr. i 2022.