Omregn valuta

Et andet lands officielle møntfod (penge) kaldes "valuta". Brug denne valutaomregner til at regne ud hvor mange penge du skal have med på rejsen ud fra de aktuelle valutakurser. Du kan også omregne de udenlandske priser til danske kroner, hvis du kender værdien af den fremmede valuta.

Kursen er Sparekassen Sjælland-Fyns referencekurs hentet 23. januar 2020
0,00
  • Købskurs: 0,00 EUR
  • Middelkurs: 0,00 EUR
  • Salgskurs: 0,00 EUR
Mere information

Når du bruger valutaomregneren, får du vist tre forskellige valutakurser. Middelkurs (fastsat af Nationalbanken) samt kursen for henholdsvis køb og salg af rejsevaluta.

Ønsker du at købe eller sælge kontant valuta, kan det være forbundet med et vekselgebyr j.f. Sparekassen Sjælland-Fyns prisbog.

Beregningerne er kun vejledende
Sparekassen Sjælland-Fyn påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i oplysningerne på beregningerne. Der kan ikke rettes erstatningsansvar mod sparekassen for evt. tab, der måtte opstå som følge af dispositioner, der er foretaget på baggrund af beregningen.

Sådan omregner du selv valuta

Brug nedenstående matematiske formel til at omregne din egen valuta.

Skal du finde beløbet i danske kroner, skal du gange beløbet i fremmed valuta med valutakursen og dele med 100.

DKK = fremmed valutabeløb * valutakurs
100
Har du derimod et beløb i danske kroner, du ønsker omregnet til en fremmed valuta, skal du gange dit beløb i danske kroner med 100 og dele valutakursen.

Fremmed valutabeløb  = DKK * 100
valutakurs

Du kan også printe en valutatabel