Ejerskifteforsikring

Med en Ejerskifteforsikring er du sikret, hvis der viser sig skjulte skader i årene efter et huskøb.

Når du køber et hus, kan du risikere at skjulte fejl og mangler i huset ikke bliver opdaget eller er beskrevet forkert af den bygningssagkyndige, som laver tilstandsrapporten. Derfor anbefaler vi dig en ejerskifteforsikring.

Særlige fordele
 

  • Du får dækket merudgifter, der kræves for at leve op til nutidens regler i byggelovgivningen, når skaden /ulovligheden skal repareres(forøgede byggeudgifter).
  • Du får dækket rimelige og nødvendige udgifter, hvis udbedringen af en skade gør det umuligt at bo i din bolig, og du er nødt til at flytte (genhusning). Forsikringen dækker genhusning i op til 12 måneder.
  • Du kan vælge, at forsikringen skal dække enten 5 eller 10 år, efter du har overtaget boligen.

Hvad dækker forsikringen?

  • Forsikringen dækker skjulte skader, der var til stede på det tidspunkt, du overtog huset.
  • Forsikringen dækker el- og VVS-installationer, der ikke fungerer, har nedsat funktion eller er ulovlige.
  • Forsikringen dækker, hvis der viser sig at være fysiske forhold ved bygningen, der giver risiko for skader på selve bygningen eller bygningsdelene.
  • Forsikringen dækker skader, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed væsentligt i forhold til tilsvarende bygninger med samme alder.

Ejerskifteforsikring