Årsrejseforsikring

Med en rejseforsikring får du dækket hospitalsudgifter og eventuel hjemtransport, hvis du kommer til skade eller bliver akut syg i udlandet.

Forsikringen gælder for rejser af op til 60 dages varighed og dækker samtidig din familie.

Særlige fordele

 • Du får dækket skader ved fx skiferie og andre aktive ferieformer.
 • Du kompenseres for ødelagte feriedage.
 • Dine børnebørn er gratis dækket.
 • Du får dækket din selvrisiko op til 5.000 kr., hvis du får en skade på et lejet motorkøretøj.
 • Ulykkesforsikring er inkluderet og dækker 300.000 kr. ved 100 % varigt mén og 300.000 kr. ved dødsfald.
 • Vi dækker krisehjælp og tilkaldelse/sygeledsagelse på hjemrejsen.

Hvad dækker forsikringen?
 

 • Du får dækket ferierejser, af op til 60 dages varighed, i hele verden.
 • Du får dækket behandling og hospitalsindlæggelse, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade under rejsen.
 • Du får dækket hjemkaldelse, hvis du ønsker at rejse hjem pga. alvorlig og akut opstået sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie.
 • Du får dækket udgifterne til hjemtransport, hvis du skal transporteres hjem på grund af akut opstået sygdom eller tilskadekomst.

Tilvalg til forsikringen

 • Du kan vælge at supplere forsikringen med en afbestillingsforsikring. Den dækker, hvis du bliver syg eller kommer til skade og derfor ikke kan komme afsted på den planlagte rejse.

Årsrejseforsikring