Logo

Sol og vind som afgrøder

Landbruget har adgang til mange af de ressourcer, der kræves for at kunne producere vedvarende energi: bl.a. jordarealer, sol, vind, halm og husdyrgødning - og der kan derfor være en potentiel indtjening at hente for den enkelte landmand i form af energiprojekter.

Sol, vind og vand som grønne afgrøder på din mark

Det kan være økonomisk attraktivt at udleje sin jord eller at sælge den til energiprojekter – men som landmand gør man sig selv en tjeneste ved at vurdere flere aspekter af projektet, før man afgiver det til nye ejere.

Overordnet har vi 3 råd til dig, der ejer jord, som kan anvendes til energiprojekter:

  1. Lad være med at underskrive det første tilbud, du får
  2. Sørg for at vide lige så meget, som dem, du forhandler med. Undersøg/screen det område, der er i spil og find ud af, om der også er rettet henvendelse til dine naboer. I vil stå stærkere samlet i en forhandling end hver for sig.
  3. Undersøg økonomien i at klargøre projektet så langt som muligt – jo mere klart projektet er, desto højere værdi vil du kunne opnå i fbm. et salg. Søg professionel rådgivning på området, det betaler sig.

Undersøg også tidshorisonten på projektet – hvor lang tid går der før solcelleanlægget eller vindmøllerne sættes op på din jord? Hvis der går flere år, kompenserer kontrakten dig så økonomisk i fht. det tab du har på tabt produktion af afgrøder i perioden?

Hvad skal du også være opmærksom på?

Hvordan er du stillet, hvis projektet ikke kan realiseres, og du har lejet jorden ud i 30 år? Sørg for, at du kan komme ud af aftalen, og at der er styr på, hvem du giver råderet over jorden.

Du skal også være opmærksom på, at jorden skifter klassificering, når den dækkes af solceller eller vindmøller i stedet for afgrøder. Der kommer en øget ejendomsbeskatning – det skal du tage højde for i dine beregninger.

Glem ikke det gode naboskab – inddrag dine naboer i god tid. Det er ikke alle, der er begejstret ved udsigten til store solcelleanlæg eller vindmøller i det omkringliggende landskab.

Du finder flere gode råd og viden om investering i energiprojekter i vores podcast Råd til landbrug.

Du er også velkommen til at kontakte os for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

Hør mere i vores podcast

Husk at abonnere på "Råd til landbrug" i din podcast-app.

imgLyt i Apple podcastimgLyt i Google podcastimgLyt i Spotify podcast