Aktionærmøde

På møderne kan du høre om det forløbne år, få en gennemgang af regnskabet og en orientering om udviklingen i banken.

billede af mennesker samlet til et møde

Aktionærmøde

På aktionærmøderne vælges 25 af repræsentantskabets 51 medlemmer. De resterende 26 medlemmer vælges på generalforsamlingen. 

For at sikre en geografisk alsidig sammensætning af sparekassens repræsentantskab er sparekassens aktionærer opdelt i fire valgkredse. 

Hvert fjerde år i oktober afholdes aktionærmøder, hvor der vælges lokale medlemmer til repræsentantskabet. 

Valget sker i hver enkelt valgkreds, hvilket sikrer, at alle valgkredse har pladser i repræsentantskabet.