Valg til repræsentantskabet

Medlemmer til sparekassens repræsentantskab er valgt ind ved fredsvalg

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S skulle i henhold til gældende vedtægter afholde valg til sparekassens repræsentantskab i aktionærkreds Øst, Syd og Fyn i 4. kvartal af 2021. Fordelingen af medlemspladser, der var til valg for en 4-årig periode, var som følger: 

 • Fyn-kredsen:            3 medlemmer
 • Syd-kredsen:            7 medlemmer
 • Øst-kredsen:             3 medlemmer


Da antallet af opstillede kandidater, som alle havde meldt deres kandidatur ved
opstillingsfristen den 1. september 2021, stemmer overens med antallet af medlemmer, der skulle vælges til repræsentantskabet, er alle opstillede kandidater valgt ved fredsvalg. Af samme grund aflyses aktionærmøderne i sparekassens tre aktionærkredse.

Alle valgte kandidater indtræder i repræsentantskabet ved sparekassens generalforsamling i 2022.

Resultatet af fredsvalget

Fordelingen af kandidater som følge af fredsvalget er:

Øst-kredsen

Genvalgt

Nyvalgt

 • Advokat Per Bjørnsholm
 • Cand.merc. Jørgen Dyhrfjeld
 • Senior Lead Auditor Mads Boritz Grøn
Syd-kredsen

Genvalgt

Nyvalgt

 • Direktør Gert Torben Hansen
 • Gårdejer Erik Larsen
 • Direktør og chefredaktør Torben Dalby Larsen
 • Entreprenør Jan Lorentzen
 • Statsaut. revisor Kim Thomas Nielsen
 • Overlærer Jørgen Olsen
 • Gårdejer Bent Jeppesen
Fyn-kredsen

Genvalgt

Nyvalgt

 • Assurandør Lars Horneman
 • Advokat Otto Spliid
 • CEO/Adm. direktør Sten Grønved Nielsen