Fondens formål

Fondens formål er at støtte almennyttige og velgørende formål i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S virkeområde.

Sparekassen Sjælland Fonden blev stiftet i forbindelse med Sparekassen Sjællands omdannelse til aktieselskab.

Fonden lægger særlig vægt på at bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed - med særlig vægt på uddannelse og talentpleje. 

Fonden uddeler både midler på baggrund af modtagne ansøgninger og egne initiativer.

Over tid bliver pengene uddelt ud fra et princip om at komme flest mulige til gavn med hensyn til sted, formål og effekt. 

 

Fondens bestyrelse

Fondsbestyrelsens sammensætning

  • Michael Højgrav-Huus, adm. direktør og medlem af Sparekassen Sjælland-Fyns repræsentantskab 
  • Lotte Heglund, sekretær i direktionssekretariatet i Sparekassen Sjælland-Fyn 
  • Kjeld Christensen, tidligere filialdirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn 
  • Svend-Aage Dreist Hansen, advokat (formand)
  • Thomas Kullegaard, arkitekt og bestyrelsesformand for Sparekassen Sjælland-Fyn (næstformand). 


Planlagte bestyrelsesmøder i 2021:

18. maj 2021 (ansøgningsfrist 16. april 2021)

14. juni 2021 (
ansøgningsfrist 17. maj 2021)

21. september 2021 (ansøgningsfrist 20. august 2021)

23. november 2021 (ansøgningsfrist 22. oktober 2021)

Læs mere om, hvordan du ansøger