Logo
Søg fonden

Søg fonden

Fonden lægger vægt på velbegrundede ansøgninger.

Ansøgningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

 • den organisation/forening der søger
 • beløbet der søges
 • hvilket formål det ansøgte beløb skal gå til
 • hvordan finansiering af formålet tænkes gennemført (budget og finansieringsplan)
 • eventuel tidsplan.

Organisationer og foreninger bedes vedlægge:

 • Vedtægter
 • Seneste regnskab (hvis det foreligger)
 • Oplysninger om den konto, eventuelt bevilgede midler skal overføres til.

Læs mere om, hvem og hvad vi støtter

Søg fonden

Det sker der med din ansøgning

 1. Vi modtager din ansøgning
  Du modtager besked fra sekretariatet om, at fonden har modtaget din ansøgning, hvornår ansøgningen forventes behandlet, samt om der eventuelt er behov for yderligere oplysninger.
 2. Bestyrelsen behandler din ansøgning
  Fondens bestyrelse holder, som udgangspunkt, bestyrelsesmøde fire gange om året. På bestyrelsesmøderne besluttes det, hvilke ansøgere der modtager en donation samt donationens størrelse. Se datoer for årets bestyrelsesmøder. Ansøgningsfristen er senest fire uger før de planlagte bestyrelsesmøder.
 3. Du får svar
  Efter hvert bestyrelsesmøde giver sekretariatet besked til alle ansøgere - både dem der modtager og dem, der ikke modtager en donation. Afslag begrundes ikke. Det fremgår også løbende af hjemmesiden, hvem fonden har besluttet at støtte.
 4. Udbetaling
  Donationen bliver udbetalt fra fondens konto i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. Donationen udbetales enten på én gang eller i rater alt afhængig af bestyrelsens beslutning om den enkelte ansøgning. Sekretariatet for Sparekassen Sjælland Fonden skal modtage dokumentation for afholdte udgifter. Bliver donationen til det ansøgte formål ikke aktuel inden udgangen af det kommende regnskabsår - dog maksimalt 18 måneder - bortfalder donationen, og fonden må søges på ny.

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte fondens sekretariat via mail til fonden@spksfonden.dk.