Logo

Seniorer tager skraldet på Tuse Næs

15. November 2023

En flok friske seniorer har igen i år samlet skrald på gader og i skove på Tuse Næs for at sikre et smukkere og renere lokalsamfund.

Seniorer tager skraldet på Tuse Næs

Tuse Næs, en idyllisk halvø beliggende ved Isefjorden, er kendt for sin betagende natur og rolige atmosfære. Men som mange andre naturskønne områder har halvøen ikke været forskånet for problemer med efterladt skrald. Her har den lokale forening Seniormotion, med Henrik Sandel i spidsen, taget affære for at gøre en forskel og sende et stærkt signal om vigtigheden af at passe på vores natur.

Motion og miljøbevarelse

"Vi er begyndt at samle skrald under Tuse Næs Seniormotion," fortæller Henrik Sandel, som er initiativtageren bag projektet. 

For medlemmerne af Seniormotion, alle over 60 år, er denne indsats blevet en integreret del af deres motion og sociale samvær. 

"Vi opdagede, at der faktisk lå en del skrald her på Tuse Næs, og så tænkte vi, at det må vi gøre noget ved. Og så er vi begyndt at samle tingene ind og laver en årlig skraldeindsamlingsdag. Og det er jo et godt projekt for de +60, som er med til Seniormotion," uddyber han.

Sikkerhed og synlighed

For at gennemføre projektet sikkert og effektivt, har gruppen investeret i nødvendigt udstyr. 

"Når vi færdes derude og skal samle ind, så skal vi jo være synlige. Så vi har købt gule veste, skraldeindsamlingstænger, handsker og poser, så de har noget at samle tingene op i," forklarer Henrik. 

Dertil har de sat skilte op ved indfaldsvejene til Tuse Næs for at gøre opmærksom på deres indsats og opfordre til større ansvarlighed. 

Støtte fra Sparekassen Sjælland Fonden

Sparekassen Sjælland Fonden har spillet en afgørende rolle i at realisere projektet ved at donere 12.745 kr. til indkøb af udstyr og materialer. Støtten har muliggjort, at Seniormotion kan fortsætte deres gode arbejde og udvide deres indsats for miljøet. For sparekassen giver det rigtig god mening at støtte et lokalt initiativ som dette på Tuse Næs.

”I Sparekassen Sjælland-Fyn vægter vi lokalsamfundene højt. Vores formål er at bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til bedre steder at bo, arbejde og drive virksomhed. Vi støtter derfor gerne et projekt som dette, der gør det rarere at opholde sig i et lokalområde, og hvor områdets egne beboere ønsker at gøre en indsats for at samle skrald,” siger Private Banking Rådgiver ved Sparekassen Sjælland-Fyn, Thomas Elkjær.

En årlig tradition og et stærkt fællesskab

Initiativet har skabt en ny tradition på Tuse Næs, hvor skraldepatruljer og fællesskab går hånd i hånd. Seniormotion og Sparekassen Sjælland Fondens fælles indsats har ikke blot resulteret i renere vejsider og grønne områder, men også i en styrket bevidsthed om miljøets værdi blandt halvøens ældre borgere. De sidste par års indsatser har også vist sig at have effekt. Under dette års skraldeindsamling fandt de frivillige langt mindre skrald end ved den sidste indsamling. Gennem dette projekt demonstrerer Tuse Næs, at det aldrig er for sent at gøre en forskel og bidrage positivt til sine egne omgivelser og samfund.

Sparekassen Sjælland Fonden donerer til skraldeindsamling på Tuse Næs