Pension er også for selvstændige

Selvstændige erhvervsdrivende har ikke en automatisk pensionsopsparing som de fleste almindelige lønmodtagere.

Spar op i virksomheden

Derfor vælger mange selvstændige at spare op i virksomheden og leve af overskuddet fra salget af virksomheden, når de går på pension. Da du ikke på forhånd ved, om virksomheden får overskud, og hvor stort det eventuelt bliver, kan det være en risikabel måde at sikre sig på. Derfor anbefaler vi dig også at lave en opsparing.

Brug en del af overskuddet til pensionsopsparing

Hvert år må du sætte op til 30 % af overskuddet i din virksomhed ind på en pensionsopsparing og få fuldt skattefradrag for indbetalingen. Fra 2019 må du indsætte 30 % af årets overskud på en livsvarig livrenteopsparing samt 55.900 kr. på ratepension.

Det gælder dog kun, hvis du har en privat virksomhed. Driver du din virksomhed som et aktieselskab, kan du oprette en pensionsopsparing som lønmodtager.

Udskyd skat ved salg af virksomheden

Når du sælger din virksomhed, skal du betale skat af fortjenesten. Men du har mulighed for at udskyde beskatningen ved at indbetale fortjenesten til en ophørspensionsordning. 

Læs mere om ophørspension herunder.

Ophørspension - spar op til fremtiden

En ophørspension er til dig, der sælger din virksomhed helt eller delvist eller på anden måde overdrager den.

Sådan fungerer en ophørspension
Indsætter du fortjenesten fra salget af din virksomhed på en ophørspension, kan du udskyde beskatningen af fortjenesten fra salgsåret og betale skatten helt eller delvist i takt med, at pensionen udbetales – og det vil ofte være til en lavere skattesats.

Fortjeneste omfatter goodwill og fortjeneste på driftsmidler samt varelager. Opsparet overskud kan ikke indbetales til en ophørspension.

Ved udbetalingerne betaler du almindelig indkomstskat.

Fordele ved en ophørspension

 • Du får fuldt skattefradrag for din indbetaling, hvis indbetalingen sker inden 1. juli i indkomståret efter salget
  – indbetaler du senere, får du først fradraget i indbetalingsåret.
 • Du kan indskyde op til 2.803.900 kr. af din fortjeneste til ordningen i 2019.
 • Du kan udskyde beskatningen af din fortjeneste fra salgsåret til årene, hvor du får pensionen udbetalt.
 • Du kan enten oprette din ophørspension som en ratepension eller en livrente.
 • Du kan sikre dine udbetalinger til dine efterladte, hvis du dør, inden ophørspensionen er udbetalt.
  Udbetalingen beskattes med 40 % og eventuel boafgift.
Opret en ophørspension som en ratepension eller livrente
Når du opretter en ophørspension, skal du oprette den som en livslang pension. Vi gennemgår de forskellige muligheder med dig, så vi i fællesskab finder frem til den løsning, der passer dig bedst.

Samspil med efterløn og sociale ydelser
Hvis ophørspensionen oprettes efter, du er fyldt 60 år, vil der i visse tilfælde ske en modregning i efterlønnen. Værdien af ophørspensionen og udbetalingerne kan også påvirke størrelsen af sociale ydelser.

Er en ophørspension noget for dig?
Ønsker du at lave en ophørspension, skal du opfylde nedenstående tre betingelser på det tidspunkt, du afstår virksomheden. Du:

 • er fyldt 55 år
 • er fuldt skattepligtig i Danmark
 • har drevet virksomhed i en sammenhængende periode på mindst 10 år inden for de sidste 15 år

Virksomheden skal være drevet som personligt drevet virksomhed, hovedaktionær/-anpartshaver, medarbejdende ægtefælle eller som efterlevende ægtefælle, der indtræder i rettigheder og pligter i boets eller afdødes skattemæssige stilling i virksomheden eller aktiebesiddelsen.

For at oprette en ophørspension skal din revisor eller advokat udarbejde en erklæring, der dokumenterer størrelsen af den fortjeneste, der er opnået ved salg af virksomheden.

Vi er til for at rådgive dig, så kig ind i din lokale filial til en snak om dine muligheder.

Kontakt os om din pension