Livslang pension

Få din pension udbetalt fast hver måned.

En livslang pension er et supplement til folkepensionen og kan desuden være et godt supplement til ratepension, særligt hvis du nærmer dig loftet for indbetaling.

Du har mulighed for at tilkøbe sikring af eventuel ægtefælle eller arvinger.

Indbetaling og skattefradrag

Der er intet loft over, hvor meget du må indbetale, når du indbetaler via din arbejdsgiver. Indbetaler du selv på opsparingen, kan du indbetale op til 51.500 kr. i 2019. 

Du kan fratrække indbetalinger til livslang pension i din indkomst. Hvis du betaler topskat af din indkomst i 2019, kan du få et skattefradrag på ca. 52 % af indbetalingen.


  Udbetaling og skattefradrag af livslang pension

  Livslang pensionsopsparing udbetales som et fast beløb hver måned, fra du går på pension. Udbetalingen fortsætter hele dit liv.

  Udbetalingen beskattes som almindelig personlig indkomst.

  Påvirker udbetaling af livslang pension pensionstillæg eller andre velfærdsydelser?

  Ja, udbetaling af livslang pension kan påvirke pensionstillæg og andre velfærdsydelser. Det afhænger af udbetalingens størrelse.

  Kontakt os om din pension