Kunstig intelligens og faldende inflation drev markederne højere i 2023

I stærk kontrast til overskriften på vores markedskommentar for 2022, hvor overskriften lød på stigende inflation og faldende aktiekurser, har trenden på de globale markeder i 2023 været faldende inflation og stigende aktiekurser. Den faldende inflation har skabt stor eufori blandt investorerne og resulteret i markante fald i de lange renter i fjerde kvartal, som har drevet både aktie- og obligationskurser op. Efter at have haft færre aktier end normalt i tredje kvartal, øgede vi eksponeringen til aktier i fjerde kvartal, som viste sig at være en god timing. Nedenfor kan du læse sparekassens seneste kommentar til markedet og vores forventninger til 2024.

Når vi ser tilbage på den globale økonomi i 2023, er det tydeligt, at Europa, USA og Kina befinder sig i tre helt forskellige verdener. I Europa har vi oplevet en tilbagegang i økonomien, hvor flere europæiske lande aktuelt er i en såkaldt ”teknisk” recession (to kvartaler i træk med negativ BNP-vækst). USA har oplevet en historisk eksplosiv rentecyklus, men konsekvenserne heraf er stadig ikke til at se i økonomien. 

Overraskende for mange økonomer har den amerikanske økonomi været bundsolid med positiv vækst, et solidt privatforbrug og historisk lave arbejdsløshedstal. Det er dog fortsat et åbent spørgsmål, om de historisk kraftige renteforhøjelser vil påvirke den økonomiske vækst blot med en længere forsinkelse end ventet, og derfor bliver 2024 givetvis heller ikke et år, hvor man ikke bør handle investeringsmæssigt.

Den kinesiske økonomi har set stærk økonomisk vækst efter genåbningen af samfundet, men har gennem 2023 været påvirket af en overhængende ejendomskrise og en stigende geopolitisk usikkerhed, som har været med til at skræmme investorerne væk fra det kinesiske marked.  

Et af de helt store temaer i 2023 har været udbredelsen af kunstig intelligens. Særligt har ”The Magnificent 7” nydt godt af den stigende efterspørgsel efter kunstig intelligens, og de har været de helt store drivkræfter på det globale aktiemarked. ”The Magnificent 7” refererer til de amerikanske Tech-giganter Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), Microsoft, Nvidia og Tesla. 

Status på vores værdipapirfonde og vores forventninger til 2024

I fjerde kvartal af 2023 oplevede vi en ændring i, hvilke aktier der trak det globale aktiemarked op. Mens de tre første kvartaler primært blev domineret af de tidligere nævnte ”Magnificent 7”, så vi i stigende grad, at det var det brede indeks, der trak markedet i positiv retning. Dette ser vi som en positiv indikation på, at aktiemarkedet kan fortsætte sin positive trend fra 2023 ind i 2024. 

Efter en periode med faldende aktiekurser fra august til november, besluttede vi i sparekassens investeringsafdeling at øge vores eksponering til aktier. Denne beslutning har vist sig at være vellykket set i lyset af de positive markedsudviklinger, hvilket har bidraget til et ganske pænt resultat i 2023 for vores værdipapirfonde med tocifrede afkast i flere af profilerne.

Efter et år med så positive aktieafkast som i 2023, hvor enkelte dele af markedet har drevet størstedelen af afkastet, kan det være fornuftigt at rette opmærksomheden mod markeder, som ikke har præsteret lige så godt. Vi ser derfor positivt på de såkaldte Emerging Markets (nye markeder); det er lande som Kina, Indien, Brasilien og Sydkorea, men selvom vi forventer en gunstig udvikling for disse markeder, prøver vi dog i stort omfang at undgå kinesiske aktier. De faldende renter i USA forventes at svække dollaren, hvilket i historisk sammenhæng har ført til et merafkast for Emerging Markets. Desuden har Emerging Markets ikke oplevet de samme renteforhøjelser som Europa og USA, hvilket giver bedre grobund for økonomisk vækst. 

Vi fastholder også en positiv holdning til amerikanske aktier drevet af en økonomisk stærk forbruger og en økonomi i vækst. Den teknologiske udvikling forventes at fortsætte i fulde drag, og her er USA den økonomi, der er bedst positioneret med store teknologitunge virksomheder. Desuden har den amerikanske centralbank indikeret, at de er færdige med at hæve renten og har fået inflationen under kontrol, hvilket som udgangspunkt er godt nyt for både aktie- og obligationsmarkedet. 

Vi deler på den ene side markedets forventning om, at centralbankerne vil sætte den korte rente ned i løbet af 2024 både i USA og i Europa, men omvendt mener vi, at de amerikanske markedsrenter er blevet handlet for hurtigt ned i forhold til, at vi stadig ser en kerneinflation på 4 %. Så ja – renterne har givetvis toppet, men på kort sigt er de nok faldet for meget.

En forudsætning for, at markedet fortsætter sine positive tendenser er, at inflationen holdes under kontrol. Bliver der sat ild til inflationsbålet igen, skal renterne op, og det vil sætte et markant pres på virksomhederne og økonomien generelt. Vi ser fortsat en øget geopolitisk risiko, der senest med Israel-Palæstina-konflikten og sabotagen af fragtskibe i Det Røde Hav kan føre til prisstigninger. 

Vores allokering er fortsat neutral på aktier her ved årets begyndelse i 2024, og vi er påpasselige med at øge risikoen på nuværende tidspunkt, specielt da vi vurderer, at investorerne har taget lidt for meget forskud på glæderne ved de forventede rentesænkninger. 

Afkast for det overordnet aktieindeks i 2023

Det globale aktieindeks, MSCI-verden, har givet et afkast på 22 % i 2023, mens de amerikanske IT-aktier har været i førertrøjen med hele 39 % i afkast. På trods af at den europæiske økonomi har været svag i 2023, har de europæiske aktier også klaret sig godt med et afkast på 17 %. Obligationer havde det svært i store dele af året men har klaret sig markant bedre i fjerde kvartal på grund af de hurtigt faldende renter og slutter derfor året af med et afkast på 7 %.

 Afkast 4. kvartalAfkast for 2023
Danske aktier (C25)9,3 % 5,2 %
Europæiske aktier (Euro Stoxx50)9,3 %17,3 %
Amerikanske aktier (S&P 500)5,6 %20,4 %
Amerikanske vækst aktier (Nasdaq Composit)7,1 %38,5 %
Verdens aktier (MSCI AC World)6,6 %17,9 %
Obligationer (Nykredit realkreditindeks)9,0 %7,3 %