Logo

Navigering i et usikkert marked og fokus på risiko

Efter en bemærkelsesværdig start på året, hvor aktiemarkederne oplevede 2-cifrede afkast de første 3 måneder, har andet kvartal 2024 været præget af positive, men mere svingende bevægelser. Denne udvikling afspejler de komplekse faktorer, der påvirker de globale markeder, herunder inflations- og renteudviklingen, politiske usikkerheder samt markedets markante fokus på makroøkonomiske nøgletal. Nedenfor kan du læse sparekassens seneste kommentar til markedet og forventninger til andet halvår 2024.

Ved årets begyndelse satte de store amerikanske banker deres forventede kursmål for 2024 for det amerikanske aktiemarked (S&P 500) med et gennemsnitligt kursmål på 4861 USD set i lyset af, at indekset endte 2023 i 4770. I første halvår nåede S&P 500 en kurs på 5460 USD, hvilket oversteg samtlige oprindelige kursmål sat af de amerikanske banker. Dette understreger blot de komplekse dynamikker i markedet og det imponerende afkast, som markedet har leveret indtil videre. 

Teknologisektoren driver fortsat det amerikanske aktiemarked, hvor Nvidia alene står for 24% af S&P 500’s afkast i første halvår. ”The Significant Six” (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft og Nvidia) står for cirka 65 % af afkastet for S&P 500. Dette illustrerer ikke kun de store Tech-virksomheders styrke, men også hvor skrøbeligt fundamentet for markedet kan være, hvis tendensen skulle vende.

I Europa oplevede vi i andet kvartal den første rentenedsættelse fra Den Europæiske Centralbank (ECB), som også fik Nationalbanken til at sænke renten tilsvarende. Det stemmer overens med vores afkastkommentar fra første kvartal 2024, hvor vi fremhævede, at ECB ville sænke renten før den amerikanske centralbank. Afkastmæssigt har Europa haft det svært i andet kvartal, hvilket vi mener til dels skyldes markedets forventninger om, at Trump bliver den næste amerikanske præsident. Det skaber stor usikkerhed i forhold til USA's position overfor Europa samt en europæisk økonomi, som generelt har haft det svært i første halvår. De europæiske aktier er også tynget af rygterne om straftold på en række kinesiske varer fra amerikansk og europæisk side, som givetvis vil blive mødt med et lignende modsvar fra Kina og dermed risikoen for en handelskrig til skade for specielt europæiske virksomheders afsætning.

Afkast for de overordnede aktieindeks i første halvår

I første halvår af 2024 har aktiemarkederne præsteret godt med tocifrede afkast i amerikanske aktier. Europæiske aktier har et udfordrende andet kvartal med et fald på cirka 4 % sammenlignet med første kvartal. Europæiske aktier har dog fortsat leveret et flot afkast for halvåret på 8,5 %. Danske aktier præsterer fortsat lavere afkast end både europæiske og amerikanske aktier. Særligt aktier som Vestas og Ørsted, der ikke ser positivt på udsigterne til Trump som præsident i USA, har haft et vanskeligt halvår. Obligationsmarkedet har haft et afkast på 0,8 %. Se afkast nedenfor. 

 Afkast i DKK første halvår
Danske aktier (C25)7,1 %
Europæiske aktier (Euro Stoxx50)8,5 %
Amerikanske aktier (S&P 500)18,0 %
Amerikanske vækst aktier (Nasdaq Composit)22,6 %
Verdens aktier (MSCI AC World)16,0 %
Obligationer (Nykredit realkreditindeks)0,8 %

Status på vores værdipapirfonde og forventninger til resten af 2024

Vi er tilfredse med vores værdipapirfonde, som har leveret flotte afkast i første halvår. Særligt det risikojusterede afkast, som tager hensyn til løbende udsving i markedet, placerer os i toppen på størstedelen af vores profiler sammenlignet med tilsvarende profiler hos vores konkurrenter. 

Vi har valgt at holde en neutral aktieallokering og ser ikke grund til at øge risikovilligheden på nuværende tidspunkt på trods af de store stigninger i første halvår. Vores primære fokus er at opretholde en balanceret portefølje med en sund fordeling mellem aktier og obligationer. Beslutningen om ikke at øge aktieeksponeringen skyldes, at vi ser indikationer på, at økonomierne og dermed markederne går ind i en usikker periode.
 
Det kommende halvår vil sandsynligvis blive præget af stor politisk usikkerhed, især med valg i USA, Frankrig og Storbritannien, samt vedvarende konflikter i Ukraine og Mellemøsten. Samtidig har små og mellemstore virksomheder, repræsenteret ved Russell 2000-indekset, haft det svært i 2024. Det indikerer for os, at den bredere økonomi måske ikke er så stærk som de makroøkonomiske nøgletal antyder, og at disse virksomheder har sværere ved at agere i et højrentemiljø end de store Tech-giganter. Sammenholdt med det skrøbelige fundament af seks aktier, der står for 65 % af afkastet i S&P 500, betyder det, at vi fortsat er forsigtige med at påtage os yderligere risici.
 
På den positive side har rentenedsættelser i Europa i andet kvartal indikeret en nedadgående retning for renten, og den statistiske evidens peger på, at når en retning først er besluttet, er det mest sandsynlige, at den opretholdes. I USA er den amerikanske centralbanks foretrukne inflationsmåler, Core PCE, faldet til 2,6 % i maj, tæt på deres mål på 2 %. Det giver yderligere incitament til potentielle rentenedsættelser i USA. Samtidig kan det amerikanske præsidentvalg ende med at have positiv indflydelse på aktiemarkederne, da Biden og demokraterne står så svagt, at de kan se sig nødsaget til overveje finans- og pengepolitiske stimuli for at styrke økonomien. Dog kan erfaringerne fra Canada potentielt få den amerikanske centralbank til at tøve med at sænke renten. Det skyldes, at inflationen i Canada var markant højere end forventet i maj måned, hvilket kommer kort tid efter første rentenedsættelse.
 
Samlet set er der både positive og negative faktorer, der kan påvirke aktiemarkedet i andet halvår 2024. Teknologisektorens styrke, potentielle rentenedsættelser og en historisk stærk begyndelse på året er positive tegn. Omvendt skaber politisk usikkerhed, globale konflikter og udfordringer for mindre virksomheder et usikkert miljø. Derfor vurderer vi, at det er fornuftigt at opretholde en neutral allokering til aktier og være forberedt på perioder med store udsving. Historisk set er der ingen indikationer på, at et hurtigt stigende første halvår skulle have opbrugt al ”brændstof". Faktum er, at i de 11 år siden 1990, hvor aktierne var oppe med mere end 10 % ved slutningen af juni, sluttede det gennemsnitlige afkast på 29 % for hele året.
 
I lyset af disse blandede signaler fastholder vi en forsigtig tilgang og forbereder os på både positive og negative udviklinger på markedet.