Lønsikring

I samarbejde med Købstædernes Forsikring tilbyder vi dig en forsikring, der supplerer dagpengene fra din a-kasse og sikrer dig en indkomst, så du kan fokusere på at finde nyt arbejde – uden at skulle bekymre dig om, hvordan du får betalt dine regninger.

kontor

Bliver du pludselig arbejdsløs, kan det få stor betydning for din privatøkonomi og din familie. Og for mange mennesker er dagpenge ikke nok til at dække husstandens faste udgifter. En lønsikring kan give dig ro og én ting mindre at bekymre dig om, hvis du pludselig står uden job. Forsikringen supplerer dagpengene fra din a-kasse og sikrer dig en indkomst, så kan du fokusere på at finde et nyt arbejde - uden at bekymre dig om, hvordan du får betalt dine regninger.

Vær opmærksom på, at du skal opfylde særlige krav for at købe en lønsikring. Kontakt din rådgiver eller lokale filial for at høre mere.

Det er værd at lægge mærke til

  • Du er dækket 9 måneder efter, du har tegnet forsikringen.
  • Vi overfører den anciennitet, du eventuelt har optjent i et andet selskab, til din nye forsikring.

Kontakt sparekassen
Har du brug for et forsikringstjek, så kontakt din lokale filial eller rådgiver, der i samarbejde med Købstædernes Forsikring sørger for at klæde dig bedst muligt på.

Find filial

Hvad dækker en lønsikring?

Lønsikring
Dækning
Udbetaling af op til 80 % af din lønindkomst, hvis du pludselig bliver arbejdsløs, eller du mister dit arbejde pga. sygdom eller uarbejdsdygtighed
Tjek
Udbetaling fra forsikringen i op til 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode - 36 måneder i alt
Tjek
Dækning af dine andre forsikringer i Købstædernes Forsikring (præmiefritagelse) i den periode, du er arbejdsløs Tjek