Entrepriseforsikring

I samarbejde med Købstædernes Forsikring tilbyder vi dig en entrepriseforsikring, der er med til at sikre, at dit byggeri kommer godt i mål.

håndværker skærer træ med maskine

Bygger du ny bolig, renoverer eller tilføjer ere kvadratmeter til din bolig eller fritidshus, kan der være mange bekymringer: Bliver projektet færdig til tiden? Holder budgettet? Og hvad med kvaliteten?

Med en entrepriseforsikring kan du komme af med nogle af dine bekymringer. Forsikringen dækker nemlig, hvis der sker forskellige uforudsete skader på byggeriet, og det kan i sidste ende være med til at sikre, at byggeriet kommer godt i mål.

Entrepriseforsikringen består af 3 dækninger

 • Dækning af skader på selve byggeriet
  Du får dækket uforudsete, fysiske skader på byggeriet, som din parcelhus- eller fritidshusforsikring ikke dækker, for eksempel hvis kraner eller spær vælter, eller hvis byggeriet styrter sammen, får vandskader, bliver udsat for hærværk eller tyveri.
 • Dækning af skader på eksisterende bygninger
  Du får dækket uforudsete skader på eksisterende bygninger, der kan opstå i byggeperioden. Dækningen er især relevant, hvis du bygger om, bygger til eller renoverer.
 • Ansvarsforsikring
  Ansvarsforsikringen dækker skader på ting eller personer, som du som bygherre kan blive gjort erstatningsansvarlig for i forbindelse med byggeriet. Det er også muligt at medforsikre entreprenørerne ved farligt arbejde – for eksempel midlertidig grundvandssænkning og undermuring.

Forsikringssummen på entrepriseforsikringen er det samme som det totale entreprisebeløb, og der er som minimum en selvrisiko på 10.000 kr. pr. skade.

Godt at vide

 • Hvis du bygger om, renoverer eller bygger til, kan der i entreprisekontrakten være et krav om, at byggeriet skal være dækket ved brand og storm.
 • Har du en parcelhus- eller fritidshusforsikring, er byggeriet allerede dækket.
 • Hvis du bygger nyt hus, skal du være opmærksom på, at du skal tilføje en brandforsikring, når du tegner entrepriseforsikringen.

Kontakt sparekassen
Har du brug for et forsikringstjek, så kontakt din lokale filial eller rådgiver, der i samarbejde med Købstædernes Forsikring sørger for at klæde dig bedst muligt på.

Find filial