Logo

Tidsfrister for udgående udenlandske overførsler i Mobilbank

TypeTidspunktGennemførelsestid 
SEPAKl. 13:301 bankdag

Standard

DKK inden for Danmark og EUR inden for EU/EØS, hvis afsenderkontoen er i EUR eller DKK

Kl. 15:001 bankdag

Standard

Øvrige valutaer

Kl. 15:002 bankdage
EkspresKl. 13:300-1 bankdag*

Gennemførelsestid angiver, i antal bankdage fra modtagelsesdagen, hvornår pengene er til rådighed for Sparekassen Sjælland-Fyns korrespondentbank, dog under forudsætning af, at Sparekassen Sjælland-Fyn kan skaffe beløbet.

*0 bankdag, hvis anmodning om overførsel modtages, inden modtagerlandets tidsfrist for modtagelse af sammedagsbetaling.

Afvis/Stop betalinger

SEPA kan stoppes inden kl. 13:30 på modtagelsesdagen. For øvrige betalingstyper kontakt din rådgiver.  

Mobilbanks åbningstider

Du kan anvende Mobilbank alle dage. Mobilbank er lukket natten mellem lørdag og søndag samt på ikke bankdage fra kl. 02.00 til 06.00 og alle øvrige dage mellem kl. 03.00 og 05.00 

Hvad er en bankdag?

Bankdage er alle dage undtagen lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag, fredag efter Kristi himmelfartsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. 

Læs mere om bankdage og åbningstider for Mobilbank