Logo

Hvordan er du dækket ved sygdom og død?

Hvordan er du sikret, hvis du får en kritisk sygdom? Kan du fortsætte med at leve, som du gør nu, hvis du mister din evne til arbejde? Og hvad får din familie udbetalt i tilfælde af, at du dør? Brug funktionen ”Sygdom og død” i Mobilbank, og få svar på spørgsmål som disse.

I Mobilbank har du mulighed for at få et godt overblik over, hvordan du og din eventuelle familie er dækket, hvis du får en kritisk sygdom, mister din evne til at arbejde eller dør. Brug f.eks. overblikket inden et møde med din rådgiver, så du kan gøre dig tanker om, hvordan du ønsker, at din og din families fremtid skal se ud i forskellige scenarier. 

Sådan gør du:

  1. Åbn Mobilbank på din telefon.
  2. Tryk på ”Menu” i nederste højre hjørne. 
  3. Tryk på ”Pension” i menuen.
  4. Tryk på ”Sygdom og død”.

Inden du kan få overblikket, er der behov for oplysninger om din indkomst, din gæld og dine personforsikringer. 

  • Tryk på de tre prikker i øverste højre hjørne. 
  • Indtast din indkomst, og/eller klik på ”Send” for at give samtykke til, at Skat sender dine skatteoplysninger til sparekassen.
  • Tjek overblikket over din gæld, og indtast eventuel manglende gæld.
  • Tryk på ”Opdater” ud for PensionsInfo for at få opdateret oplysninger om, hvordan og hvornår dine personforsikringer dækker.

På oversigtssiden kan du øverst vælge mellem at se dine dækninger ved henholdsvis ”Sygdom” og ”Død”.

Hvordan er du dækket ved sygdom?

Vælger du ”Sygdom”, kan du se, hvordan du er dækket henholdsvis ved ”Tab af erhvervsevne” og ”Kritisk sygdom”, herunder hvad du vil få udbetalt om måneden sammenlignet med din nuværende indkomst. 

Hvordan er din familie dækket, hvis du dør?

Vælger du ”Død”, får du en oversigt over, hvordan dine nærmeste er dækket, hvis du dør. Du kan bl.a. få indblik i, hvad din familie vil få udbetalt som engangsbeløb og/eller årlig udbetaling, og hvordan udbetalingerne er sammenlignet med størrelsen på din gæld. 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, eller vil ændre, hvordan du er dækket ved sygdom og død

Hvis du ønsker at ændre dine dækninger, så du f.eks. vil kunne beholde dine nuværende levestandard, hvis du mister evnen til at arbejde, eller du har spørgsmål om dine personforsikringer, kan du kontakte din rådgiver eller lokale filial.