Thomas Kullegaard

Bestyrelsesformand


Arkitekt Thomas Kullegaard, født 1953, bor i Holbæk.

Thomas Kullegaard har været medlem af bestyrelsen siden 2011 og formand siden 2012.

Han er formand for bestyrelsens aflønnings- og nomineringsudvalg samt medlem af sparekassens risiko- og revisionsudvalg.

Thomas Kullegaard er desuden formand for Sjælland Ejendomme A/S og tre tilhørende datterselskaber, medlem af bestyrelsen i Holbæk Regionens Erhvervsråd samt medlem af bestyrelsen og direktør i Tokasi Holding ApS og Kullegaard A/S samt direktør i LKS af 2004 ApS.

Thomas Kullegaard er uddannet arkitekt M.A.A. og stifter af firmaet Kullegaard arkitekter, et af de største sjællandske arkitektfirmaer.

 

Jakob N. Andersson

Næstformand


Økonomichef Jakob N. Andersson, født 1967, bor i Holbæk.

Jakob Nørrekjær Andersson har været medlem af bestyrelsen siden 2011 og næstformand siden 2013.

Han er formand for bestyrelsens revisionsudvalg og medlem af bestyrelsens risiko-, aflønnings- og nomineringsudvalg.

Jakob Nørrekjær Andersson er desuden medlem af bestyrelsen i Sjælland Ejendomme A/S og tre tilhørende datterselskaber.

Jakob Nørrekjær Andersson har siden 2005 været økonomidirektør, medindehaver og bestyrelsesmedlem af HM Gruppen A/S, direktør og medlem af bestyrelsen i HM Gruppen Holding ApS herunder bestyrelsesmedlem af fem tilhørende datterselskaber.

Han er yderligere direktør i Mana Invest 2004 ApS, Sofievej 4 ApS og Vølund ApS, stifter og medlem af bestyrelsen i Safire Holding ApS, direktør og bestyrelsesformand i JKE Design Holbæk ApS.

Jakob Nørrekjær Andersson har en bankuddannelse suppleret med HD i finansiering og kreditvæsen  med speciale i kreditscoring modeller.
 

Bent Andersen

Bestyrelsesmedlem


Tidligere administrerende direktør Bent Andersen, født 1948, bor i Århus.

Bent Andersen har været medlem af bestyrelsen siden 2015. 

Han er formand for bestyrelsens risikoudvalg og medlem af revisions-, nominerings- og afløningsudvalg.

Bent Andersen er desuden medlem af bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank. Bent Andersen er tidligere administrerende direktør i DLR Kredit.

Han er bankuddannet og merkonom og har haft ledende stillinger i finanssektoren blandt andet som direktør i Sydbank.

Otto Spliid

Bestyrelsesmedlem


Advokat Otto Spliid, født 1961, bor i Odense.

Otto Spliid blev medlem af bestyrelsen i 2013. Han er medlem af bestyrelsens revisionsudvalg.

Otto Spliid er partner og advokat (L) hos Focus-Advokater P/S samt direktør i From Holding ApS og SLK Advokatanpartsselskab.

Han er bestyrelsesformand eller- medlem i en række selskaber inden for forskellige erhvervsmæssige brancher, primært selskaber på Fyn.

Endvidere er han bestyrelsesmedlem i Gartneriet Thoruplund A/S, Fraugde, BF-Oks A/S, TC Anlæg A/S, El-Team Fyn A/S, Schiang Living A/S, Titech Holding ApS, Titech Electrich A/S, El-installatør Jørgen Holst Aps, Siolit A/S, Eurostar Danmark A/S, Natex of Scandinavia A/S, Maskinfabrikken H.M.A., Odense A/S, Catering Danmark ApS, GG Construction A/S og saferoad Dalusio A/S samt bestyrelsesformand i Tool Denmark A/S, Viemose-Driboga A/S, Henning Ibsen A/S, Gardin Montøren Botex Home ApS, stifter af Keraton ApS, og fuldt ansvarlig deltager i Guldberg Invest I/S. Endelig er Otto Spliid likvidator i Byskov Emballage A/S under frivillig likvidation.

Otto Spliid er uddannet cand.jur. med særlige kompetencer inden for turn around / rekonstruktion, M&A og selskabsret.

Erik Larsen

Bestyrelsesmedlem


Gårdejer Erik Larsen, født 1958, bor i Dalmose.

Erik Larsen har været medlem af bestyrelsen siden 2013. Han er medlem af bestyrelsens revisions- og risikoudvalg.

 

Erik Larsen er desuden medlem af bestyrelsen i Danish Crown A.m.b.A., Danish Crown A/S, VFL – Videnscenter for Landbrug, OK a.m.b.a., Landbrug & Fødevarer, DAT-Schaub A/S, Seges P/S og Tulip Food Company A/S.

Erik Larsen er selvstændig gårdejer og driver fem ejendomme samt maskinstationsarbejde og svineproduktion. 

Per Bjørnsholm

Bestyrelsesmedlem


Advokat Per Bjørnsholm, født 1969, bor på Frederiksberg.

Per Bjørnsholm har været medlem af bestyrelsen siden 2013. Han er også medlem af bestyrelsens revisionsudvalg.

Per Bjørnsholm er bestyrelsesformand eller- medlem i en række selskaber inden for forskellige erhvervsmæssige brancher. Han er også bestyrelsesmedlem i Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S, Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S og Investeringsselskabet af 10. marts 2015 ApS.

Per Bjørnsholm er advokat, MBA og ejer af BJØRNSHOLM A/S med primære kompetencer inden for ejendomsadministration, lejeret, køb og salg af udlejningsejendomme, entrepriseret, rådgivning i erhvervs- og selskabsret samt fondsret.

Endvidere er Per Bjørnsholm direktør i Ejendomsaktieselskabet 'Hermes' samt administrerende direktør i P. Bjørnsholm ApS og stifter af P. Bjørnsholm ApS og P. Bjørnsholm Advokatanpartsselskab.

Per Bjørnsholm har en kandidatgrad i jura fra Københavns Universitet og en MBA ved HULT Business School, Boston, USA.

Per Olsen

Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen


Udviklingschef Per Olsen, født 1963, bor i København.

Per Olsen har været medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden 1994.

Per Olsen er desuden medlem af det rådgivende udvalg samt en lang række styregrupper i den fællesejede datacentral Bankdata.

Per Olsen er udviklingschef i Sparekassen Sjælland-Fyn og har en traditionel sparekasseuddannelse suppleret med HD i organisation med linjerne informationsstyring og strategi.

 

Mads Wallin

Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Mads Wallin
Filialdirektør Mads Wallin, født 1980, bor i Holmegaard.

Mads Wallin har været medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden 2016.

Mads Wallin er filialdirektør i sparekassens afdeling i Ringsted og har en traditionel sparekasseuddannelse suppleret med HD i Finansiel rådgivning med speciale i ledelse og projektledelse.


 

Helle Lindhof Bjørnøe

Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen


Kunderådgiver Helle Lindhof Bjørnøe, født 1963, bor i Holbæk.

Helle Lindhof Bjørnøe har været medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden 2015.

Helle Lindhof Bjørnøe har en traditionel bankuddannelse og arbejder som kunderådgiver i sparekassens filial i Holbæk.