Sparekassen Sjælland-Fyn får stærk start på året

Sparekassen Sjælland-Fyn lander i første kvartal 2019 et resultat efter skat på 71,3 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 9,2 % p.a. Basisindtjeningen stiger markant og er blandt de bedste i koncernens historie. Dermed har sparekassen taget de første skridt på vej mod målet om at drive en værdibaseret bank, der matcher de allerbedste.

Se selskabsmeddelelse nr. 7/2019

Se delårsrapport 1. kvartal 2019

En høj kundeaktivitet hos både privat- og erhvervskunder har ført til stigende forretningsomfang, og samtidig holdes omkostningerne i ro i Sparekassen Sjælland-Fyn.

Det giver koncernen et resultat for første kvartal 2019, der overgår det budgetterede så markant, at det den 24. april medførte en opjustering af forventningerne til årets resultat før skat til 200-230 mio. kr.

Første kvartals resultat efter skat lyder på 71,3 mio. kr., hvilket forrenter egenkapitalen med 9,2 % p.a.

Basisindtjeningen stiger med 112 % i forhold til fjerde kvartal 2018, og både udlån og indlån vokser, mens nedskrivningerne falder til et meget lavt niveau på blot 8,8 mio. kr.

”Årets første tre måneder har været præget af fortsat høj kundeaktivitet, og det giver os et særdeles tilfredsstillende resultat. Det viser, at vores medarbejdere gør et godt arbejde, og at vores strategi

 ”Nye Veje” er den rigtige vej at gå. Mange nøjes med at tale strategi, men vi eksekverer. Rejsen mod at skabe en bank, der matcher de allerbedste, er begyndt og vil blive fuldendt i 2021,” siger Lars Petersson, administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn.

I november 2017 lancerede Sparekassen Sjælland-Fyn strategien Nye Veje, som indeholder fire finansielle målsætninger, der skal være eksekveret ved udgangen af 2021; Øget effektivitet, Solid rentabilitet, Høj indtjening pr. omkostningskrone og et robust fundament.

Bag målsætningerne ligger, at personale- og administrationsomkostningerne skal reduceres til 1,75 % af forretningsomfanget, at egenkapitalforrentningen skal ligge på 9-11 % efter skat, at forholdet mellem indtægter og omkostninger eksklusive påvirkningen fra nedskrivninger og kursreguleringer minimum skal være 1,70, samt at den egentlige kernekapitalprocent og kapitalprocent som minimum skal være henholdsvis 13 % og 17 %.

Kontaktinformation
For yderligere oplysninger kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen på tlf. 53 85 07 70.