Sparekassen Sjælland-Fyn godt ud af 3. kvartal 2019

Sparekassen Sjælland-Fyn kan endnu en gang glæde sig over, at indtjeningen ser rigtig fornuftig ud. Samtidig falder de samlede omkostninger til personale og administration. Det viser det netop offentliggjorte regnskab for 3. kvartal 2019.

Se selskabsmeddelelse nr. 16/2019
Se delårsrapport 3. kvartal 2019

Sparekassens aktionærer kan samtidig glæde sig over, at Sparekassen Sjælland-Fyns image på parametre som god service og god rådgivning er steget markant. Det fremgik af en stor imageundersøgelse - FINANS IMAGE 2019 – som blev offentliggjort i oktober 2019. Sparekassen blev bl.a. udnævnt til at være det pengeinstitut i Region Sjælland med det bedste image. 

Sparekassen Sjælland-Fyns administrerende direktør Lars Petersson forklarer de gode takter med, at sparekassen nu for alvor begynder at høste resultaterne af strategien ’NYE VEJE’, som Sparekassen Sjælland-Fyn satte i gang for to år siden.

”Vi kunne dengang se, at vi skulle forberede os til en situation, hvor bl.a. det lave rentemiljø ville vare ved, og hvor digitaliseringen ville stille nye krav til os. Vi opsatte fire finansielle målsætninger, som vi siden har arbejdet meget fokuseret med. De fire målsætninger er; øget effektivitet, solid rentabilitet, høj indtjening pr. omkostningskrone og et robust fundament. Vi ser nu, at vi satte en rigtig retning dengang, ” siger Lars Petersson.

Årets resultat forventes at lande i toppen af det udmeldte interval 215-240 mio. kr. før skat. 
Sparekassens resultat i 3. kvartal udgør 193,1 mio. kr. før skat - samme niveau som i 2018. Det skal bemærkes, at resultatet er opnået på trods af en negativ ændring i kursreguleringerne på 79,5 mio. kr. i forhold til sidste år. 

De samlede omkostninger til personale og administration falder med 14,9 mio. kr. svarende til 3%, og denne udvikling forventes fastholdt de kommende kvartaler. 

Selvom resultatet ligger på samme niveau som i 2018, stiger aktionærernes resultat med 23% som følge af besparelser på rente til hybrid kernekapital. 

”Det er fortsat sparekassens mål at skabe et af landets mest attraktive og effektive pengeinstitutter for kunder, medarbejdere og aktionærer, og sparekassen vil løbende tage de nødvendige initiativer og beslutninger, der skal til for at nå det mål, ” siger Lars Petersson.

Han glæder sig samtidig over, at udviklingen i den samlede kreditbonitet er forbedret for 19. kvartal i træk, og at andelen af de mest risikofyldte kunder (nedskrivningskunder) nu er nedbragt til 4%. De samlede nedskrivninger for årets første ni måneder lander på 16,3 mio. kr., og selvom det er en stigning i forhold til 2018, er niveauet fortsat lavt. 


Samtidig forklarer Lars Petersson, at sparekassen vil øge markedsandelen inden for området små- og mellemstore virksomheder (SMV). Derfor udvider sparekassen erhvervsindsatsen i følgende provinsbyer: Køge, Hillerød, Roskilde, Ringsted og Slagelse. Der vil herefter være i alt ni erhvervsafdelinger i sparekassen, da der i forvejen er erhvervsafdelinger i Odense, Næstved, Holbæk samt på Islands Brygge. Herudover er der storkundecentre i Odense og Holbæk. 


Nøgletal

Resultat før skat udgør 193,1 mio. kr.
Resultat efter skat er på 170,1 mio. kr. og forrenter primo egenkapitalen med 7,4%. 

Basisindtjeningen stiger med 51%. Den særdeles tilfredsstillende udvikling fra 1. halvår 2019 fortsætter styrket i 3.  kvartal 2019. 

Aktionærernes resultat stiger med 23%
Med et aktionærresultat på 151,8 mio. kr. stiger aktionærernes resultat. 

Netto rente- og gebyrindtægter stiger 10%
Netto rente- og gebyrindtægter stiger meget tilfredsstillende med 78,3 mio. kr. og udgør
830,5 mio. kr. 

Omkostningerne falder 3%
Optimering af omkostninger er en central del af sparekassens 2021-plan ”NYE VEJE”. Personale- og administrationsomkostninger falder med 3%. 

Samlet kreditformidling stiger 8%
Den samlede kreditformidling i form af udlån samt formidling af realkreditlån for privat- og erhvervskunder stiger til 51,4 mia. kr.

Kreditbogen styrkes for 19. kvartal i træk 
Den positive udvikling i kreditbogen fortsætter, og andelen af OIK-kunder falder og udgør nu kun 4%. Samlede nedskrivninger for de tre første kvartaler er fortsat på et lavt niveau med 16,3 mio. kr. 

Filialsammenlægninger - fra 15 til 11 på Fyn 
De fire filialsammenlægninger på Fyn forventes at reducere omkostningerne yderligere i 2020. 

Øget fokus på SMV-virksomheder 
Sparekassen ønsker at øge markedsandelen blandt SMV-virksomheder generelt, og storkundecentrerne i Odense og Holbæk suppleres derfor med lokale erhvervsafdelinger, der fremover vil omfatte: Næstved, Ringsted, Islands Brygge, Køge, Slagelse, Holbæk, Odense, Hillerød samt Roskilde. 


For yderligere oplysninger kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen, mobil +45 53 85 07 70