Ny EU-lovgivning for virksomheders handel med værdipapirer

Alle virksomheder og foreninger, der handler med værdipapirer, eller andre finansielle instrumenter skal fra januar 2018 have en LEI-kode for at kunne gennemføre en handel. Der er dog undtagelser, hvor du ikke behøver en LEI-kode. Læs mere om dette nedenfor.

Handler du med værdipapirer?
– så skal du have en LEI-kode
Er du erhvervskunde, og ønsker du at handle aktier, obligationer, investeringsbeviser eller derivater, eller ønsker du at kunne sælge ud af fx værdipapirer i dit nuværende depot, så skal du have en LEI-kode.

Undtagelser, hvor du ikke behøver en LEI-kode
Ejer du en enkeltmandsvirksomhed, er du som udgangspunkt helt undtaget fra kravet om en LEI-kode, uanset hvordan du investerer.
Har du en virksomhed, som udelukkende investerer via sparekassens investeringsaftaler – dvs. at din virksomhed investerer i unoterede værdipapirer – behøver du heller ikke en LEI-kode. Det er dog vigtigt at påpege, at hvis din virksomhed fremadrettet regner med at investere i børsnoterede værdipapirer eller finansielle instrumenter, vil en LEI-kode i det tilfælde være påkrævet. I forbindelse med anskaffelse af LEI-kode må der påregnes en vis leveringstid.

Kundetyper Ja Nej
Erhvervskunde* X
Enkeltmandsvirksomhed/VSO X
Foreninger med CVR-nummer X
Privatperson X

*Undtagelse: Virksomheder, der udelukkende investerer via sparekassens investeringsaftaler, er ikke forpligtet til at oprette et LEI-kode.

Send din LEI-kode til os
Da vi ikke længere må indgå handler for virksomheder og foreninger, der ikke har en LEI-kode, er det vigtigt, at du sender din LEI-kode til os, så vi kan registrere den i vores system.

Du kan sende en mail til os på leikode@spks.dk med oplysning om:
 • LEI-kode
 • CVR-nr.
 • Navn og adresse
 • Telefonnummer

Hvor bestiller du en LEI-kode, og hvad koster den?
Du kan oprette en LEI-kode hos en officielt godkendt LEI-udsteder – en LOU (Local Operating Unit) – som validerer en række oplysninger om din virksomhed, inden LEI-koden udstedes.

Du kan blandt andet benytte en af disse udstedere:


Ønsker du, at ansøgningsproceduren skal være på dansk, kan vi anbefale NordLEI.

Se en komplet oversigt over alle LEI-udbydere her.

Oprettelsen af en LEI-kode koster cirka 150 euro inklusiv moms. De efterfølgende år opkræves et årligt gebyr på cirka 125 euro inklusiv moms, som dækker drift og vedligehold af LEI-systemet.

Gebyret opkræves af LEI-kode-udstederen, og sparekassen modtager ikke nogen betaling i forbindelse med LEI-kode-udstedelsen eller løbende vedligeholdelse.

Sådan bestiller du en LEI-kode:

 1. Vælg en LEI-udsteder
 2. Inden du bestiller koden, skal du have en række oplysninger om din virksomhed klar:
  - Juridisk navn for alle virksomheder eller fonde
  - Registreret/registrerede adresse(er)
  - Hovedkontoradresse(r)
  - Enhedsstatus
  - Enhedens retlige form
  - Bemyndiget/bemyndigede person(er)
 3. Indtast de nødvendige oplysninger til brug for registreringen på udstederens hjemmeside
 4. Betal registreringsgebyret ved at følge anvisningerne på udstederens hjemmeside
 5. LEI-udstederen validerer de oplysninger, som du har indtastet
 6. LEI-udstederen foretager registreringen og sender herefter en bekræftelse pr. e-mail

Hvad er en LEI-kode?
LEI står for Legal Entity Identifier. En LEI-kode er en standardiseret kode på 20 karakterer, som er unik for den enkelte virksomhed eller forening. Koden gør det muligt at identificere virksomheder og foreninger, som deltager i finansielle transaktioner – på tværs af landegrænser, markeder og retssystemer.

Hvorfor skal du have en LEI-kode?
Baggrunden for kravet om en LEI-kode er at sikre en effektiv markedsmisbrugsovervågning, hvor kundeidentifikationen er ensartet, entydig og pålidelig i hele EU.


Hvem kan få en LEI-kode?
Alle virksomheder og foreninger kan få en LEI-kode. Filialer eller forretningsenheder, som er en del af en større virksomhed, skal som udgangspunkt anvende modervirksomhedens LEI-kode. Privatpersoner kan ikke få en LEI-kode.

Spørgsmål og yderligere information
Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har spørgsmål om indberetning og anvendelse af LEI-kode.

Du kan også læse mere på den officielle LEI-hjemmeside GLEIF

www.gleif.org