HALVÅRSREGNSKAB: Meget tilfredsstillende 1. halvår

Med et resultat der er 25 % bedre end sidste år, netto tilgang af nye kunder på mere end 3000, vækst i forretningsomfanget samt medvind på nedskrivningerne fastholder sparekassen den offensive filialstrategi og åbner 3 nye filialer og 1 erhvervscenter inden årets udgang.

portræt af Lars Petersson uden slips ”Sparekassen går - som et af de meget få pengeinstitutter her i landet - mod strømmen og styrker distributionsnettet. Vi er ovebeviste om, at det skaber merværdi – også for aktionærerne,” siger administrerende direktør Lars Petersson.

”Vi kan notere fremgang på alle væsentlige nøgletal og oplever en netto tilgang af nye kunder på mere end 3000 i første halvår. Halvårets resultat lander på 150,4 mio. kr. før skat, og resultatet forrenter primo egenkapitalen svarende til 11,6 % p.a. Vi kan derfor konstatere, at resultatet er meget tilfredsstillende,” siger administrerende direktør Lars Petersson.

Børsværdien er siden sparekassens notering på Nasdaq København i december 2015 steget med 26 % (pr. 30. juni 2017), og desuden har sparekassen udbetalt kr. 6,05 kr. i udbytte pr. aktie til aktionærerne. 

Stærkt faldende nedskrivninger
Nedskrivningerne falder til 20 mio. kr. - det svarer til en nedskrivningsprocent på 0,1 %. Den positive tendens kan i høj grad tilskrives det sjællandske boligmarked, der efter en del års misvækst nu atter er i fremgang.

Vi betjener nu over 150.000 kunder
Sparekassen oplever en ganske tilfredsstillende tilgang af nye kunder. I årets første 6 måneder blev det til mere end 500 nye kunder om måneden, det betyder en netto tilgang af nye kunder på flere end 3000 i det første halvår. Det er især de nye filialer, der oplever stor

kundetilgang, men også etablerede filialer i kerneområderne i den sjællandske og fynske provins har tilgang - især fra kunder, der forlader de store landsdækkende banker, og hvor sparekassen er eneste tilbageværende pengeinstitut i lokalsamfundet.

Offensiv filialstrategi fortsætter
Sparekassen lukker ikke filialer, men åbner nye. I første halvår åbnede vi således i Helsingør og primo august åbnede vi en ny filial i Frederiksværk. I andet halvår forventer vi at åbne nye filialer i Greve, Helsinge og i København på Islands Brygge, hvor sparekassen også åbner et nyt erhvervscenter. Ved årets udgang forventer vi således at drive 53 filialer på Fyn, Sjælland og i hovedstadsområdet.

For øvrige nøgletal se nedenstående halvårsrapport, infografik samt selskabsmeddelelse.

Læs halvårsrapport

Se infografik med nøgletal

Læs selskabsmeddelelse

Yderligere oplysninger
Kontakt presse- og direktionsrådgiver Jan Løve,
40 10 76 44, jal@spks.dk