Ekstraordinært aktionærmøde i Nord/Vest-kredsen i oktober 2016

I henhold til regulativ for aktionærmøder og overgangsordning for repræsentantskabet skal der afholdes ekstraordinært aktionærmøde i Nord/Vest-kredsen i oktober 2016, hvor der skal vælges 12 medlemmer til repræsentantskabet for en 3-årig periode.

Ved opstillingsfristens udløb den 1. september 2016 havde følgende 12 kandidater anmeldt deres
kandidatur:

Direktør, arkitekt MAA Thomas Kullegaard, Holbæk
Direktør Ejvind Egebjerg Pedersen, Holbæk
Tømrermester Boye Pedersen, Holbæk
Advokat Palle Andersen, Vipperød
Murermester Palle Larsen, Kalundborg
Advokat Steen Røgilds, Kalundborg
Detailchef Brian Stanislaw Nielsen, Regstrup
Økonomikonsulent Finn Halberg, Vig
Reg. Revisor Roland Petersen, Vig
El-installatør Erik Vang Larsen, Højby
Direktør Eva Nielsen, Holbæk
Konsulent Susanne Vang Søgård, Holbæk

Da antallet af opstillede kandidater stemmer overens med antallet af medlemmer, der skal vælges
til repræsentantskabet, er alle opstillede kandidater valgt ved fredsvalg.

Som en konsekvens af ovenstående, og da der ikke er yderligere dagsordenspunkter til behandling
på mødet, afholdes der ikke et ekstraordinært aktionærmøde i Nord/Vest–kredsen.

Med venlig hilsen
Thomas Kullegaard
Formand

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Jan Løve, tlf. 40 10 76 44
Investor Relations Manager Jan Justesen
Administrerende direktør Lars Petersson