ÅRSREGNSKAB 2016: Overskud på 215,7 mio. kr.

2016 blev et historisk år for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, der med et resultat på 215,7 mio. kr. efter skat og en fremgang i forretningsomfanget på 9 % leverer det bedste resultat nogensinde. Samtidig kan sparekassen notere en nettotilgang på 5.654 nye kunder.

Med et overskud på 215,7 mio. kr. efter skat og en fremgang i forretningsomfanget på 9 % anser administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn Lars Petersson det første årsregnskab som børsnoteret selskab for meget tilfredsstillende. Samtidig falder nedskrivningerne med 28 % til 107,2 mio. kr. 

"Sparekassen har i løbet af året opjusteret forventningerne til resultat efter skat til at være i toppen af intervallet 190 - 210 mio. kr. Resultat blev 215,7 mio. kr., hvilket er højere end de udmeldte forventninger. Det er meget tilfredsstillende," siger administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn Lars Petersson.

Flot kundetilgang i 2016
Det er også tilfredsstillende, at sparekassen i 2016 har en nettotilgang på 5.654 kunder i sparekassens 47 filialer fra Middelfart i vest til Dragør i øst.

"En nettotilgang på 5.654 nye kunder svarer til, at mere end 15 nye kunder har valgt os til hver eneste dag i løbet af året – det er vi både stolte af og ydmyge over. Det betyder samtidig, at sparekassen nu har 148.564 kunder. Det højeste antal i sparekassens lange historie," fortæller Lars Petersson.

Stærk forretningsmodel og ekspansiv filialstrategi
Årets tilfredsstillende resultater kan spejles i sparekassens særlige forretningsmodel, hvor kundernes behov og sparekassens særlige samfundsansvar er i fokus. Sparekassens fravalg af komplicerede finansielle produkter samt bonusordninger og aktieoptioner til ledelse og medarbejdere - kombineret med en ekspansiv filialstrategi - falder i kundernes smag. 

"Vi oplever, at sparekassens filialer i København leverer en flot kundetilgang. Vi forfølger vores strategi, hvor vi ikke lukker filialer, men udvider filialnettet. I 2016 åbnede vi nye filialer i Hundested, Vanløse og Nyborg, og i 2017 åbner vi som tidligere udmeldt i både Frederiksværk og Helsingør som et stærkt og nærværende lokalt alternativ til de landsdækkende banker," siger Lars Petersson.

Tættere på kunderne
Vores filialstrategi udtrykker et ønske om at være tæt på kunderne også i beslutningsprocesserne. Sparekassen har derfor introduceret en geografisk decentral organisation, der betyder, at sparekassen har udnævnt fire privatdirektører og tre erhvervsdirektører. Dermed er beslutningskompetencen rykket så tæt på lokalsamfundene og det lokale erhvervsliv som muligt.

Årets udbytte
Bestyrelsen indstiller til udbetaling af udbytte på 3,05 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2016.

Forventninger til 2017
Den tilfredsstillende udvikling i forretningsomfanget og udlånet forventes at fortsætte, og sparekassen forventer en basisindtjening i niveauet 290 – 330 mio. kr. Netto nedskrivninger og tab forventes at falde yderligere i 2017 til maksimalt 75 mio. kr.

Kontakt
Presse- og direktionsrådgiver i Sparekassen Sjælland-Fyn Jan Løve, mobil 40 10 76 44, jal@spks.dk

Fakta om Sparekassen Sjælland-Fyn-koncernen

  • 47 filialer fordelt på Sjælland og Fyn
  • 546 medarbejdere 
  • Indlån på 16.041 mio. kr. 
  • Udlån på 10.474 mio. kr. 
  • Balance på 19.859 mio. kr. 
  • Kapitalprocent på 15,6 %

Tal fra årsrapporten 2016

Læs årsrapport
Læs selskabsmeddelelse
Læs CSR-rapport
Se infografik over årets resultater

Flere nyheder fra sparekassen