Sparekassen Sjælland-Fyn øger til et overskud på 226,7 mio. kr. efter skat

Administrerende direktør Lars Petersson fra Sparekassen Sjælland-Fyn kalder resultatet for 2019 for et af koncernens bedste nogensinde. Det sker efter et år, hvor sparekassen har opnået et resultat efter skat på 226,7 mio. kr., øget basisindtjeningen med 51 % og styrket alle kapitaltal, herunder øget kapitalprocenten til 20,1 %.

Se selskabsmeddelelse nr. 2/2020

Se årsrapport 2019

Stor aktivitet inden for bl.a. realkreditformidling
”Alle medarbejdere har løbet stærkt i 2019, og de har ydet en forbilledlig indsats. Blandt andet har tusindvis af erhvervs- og privatkunder fået omlagt deres realkreditlån til lavere renter. Det har stor indtjeningsmæssig betydning for sparekassen i indeværende år, men også på længere sigt. Sparekassen har de senere år taget store markedsandele, hvor realkreditlånet har været placeret hos andre udbydere, og det er i 2019 lykkedes os at øge forretningsomfanget med mange kunder inden for særligt realkreditudlån. Den samlede kreditformidling stiger således med 8 % til i alt 52,3 mia. kr.,” siger Lars Petersson.

Flere forretninger og faldende omkostninger
Årets resultat efter skat på 226,7 mio. kr. svarer til en stigning på 9 % i forhold til 2018. Stigningen forklarer Lars Petersson blandt andet med, at Sparekassen Sjælland-Fyn – udover at skabe merforretninger med eksisterende kunder i 2019 – også har taget markedsandele inden for både privatkunde- og erhvervskundemarkedet i forhold til de andre pengeinstitutter.

Sparekassen Sjælland-Fyns administrerende direktør er også positiv over, at personale- og administrationsomkostningerne er faldet med 3 %.

”Der er i 2019 arbejdet målrettet med at effektivisere alle dele af organisationen - en opgave, der fortsætter med uformindsket fokus i 2020. Antallet af medarbejdere er via naturlig afgang og pensioneringer reduceret med næsten 10 %, filialstrukturen er tilpasset, og en række øvrige administrationsomkostninger er nedbragt. Der er tale om initiativer, der også vil have effekt på omkostningerne i de kommende år,” siger Lars Petersson.

Også nedskrivningerne er på et tilfredsstillende niveau. Dette skyldes ifølge den administrerende direktør, at sparekassens kunders kreditkvalitet er forbedret betydeligt de seneste år. Han fortæller, at det – på baggrund af det flotte resultat – indstilles til generalforsamlingens beslutning, at der udbetales et udbytte på 3,00 kr. pr. aktie.

Forventningerne til 2020
Samtidig siger Lars Petersson, at Sparekassen Sjælland-Fyn forventer et resultat i 2020 på samme niveau som 2019.

”Samlet set og på baggrund af de tiltag, der er eksekveret i 2019, forventes strategien i 2020 at resultere i en basisindtjening på stort set samme niveau som i 2019. Forventningerne er et resultat før skat i niveauet 230 - 270 mio. kr.,” siger Lars Petersson.

For yderligere oplysninger kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen, mobil +45 53 85 07 70.