Halvårsregnskab 2016: Bedste resultat i 191 år

Sparekassen Sjælland-Fyn-koncernens halvårsresultat efter skat stiger 82 % til 128,1 mio. kr. Det svarer til en forrentning af primo egenkapitalen på 10,4 % og er det bedste regnskabsresultat i sparekassens 191-årige historie.

Portrætfoto af Lars Petersson med slips ”Kundetilgangen og den stigende omsætning i koncernen peger på, at mange bankkunder for alvor har fået øjnene op for, at sparekassen er et stærkt lokalt alternativ til de meget store landsdækkende banker. Den lokale tilstedeværelse er helt afgørende", mener administrerende direktør Lars Petersson.

Forventningerne til 2016 opjusteres
Resultatet er tilfredsstillende, og forventningerne til resultatet efter skat for hele året – forudsat uændrede kursreguleringer – opjusteres på baggrund af halvårsresultatet fra den tidligere resultatforventning på minimum 144 mio. kr. til et niveau på 190-210 mio. kr.

”Det er tilfredsstillende, at vi kan aflægge det bedste resultat i sparekassens lange historie, og at vi nu opjusterer det samlede resultat for 2016. Vi er overbeviste om, at vores strategiske satsning på at fastholde og udbygge sparekassens filialnet nu giver pote”, siger administrerende direktør Lars Petersson.

Vækst i forretningsomfang
Det samlede forretningsomfang vokser med 1,1 mia. kr. til 30,0 mia. kr.

Udlån stiger, og nedskrivninger falder
Koncernens udlån stiger med 1 %, og nedskrivningerne forventes fortsat at falde i 2. halvår af 2016. De samlede nedskrivninger for 2016 forventes at være på et lavere niveau end i 2015.

”Bedre konjunkturer på Sjælland giver god grobund for optimisme og fremgang. Vi oplever en stærk udvikling i boligpriser og omsætningen af boliger i vores kerneområde. Samtidig kan vi notere, at 

nedskrivningerne falder. Det udgør under ét et solidt afsæt for sparekassen, når vi ser på de kommende år - i en situation, hvor konkurrencen er hård”, siger Lars Petersson.

Nye filialer – 1500 nye kunder i København i 2016
Sparekassen oplever fortsat en markant tilgang af såvel privat- og erhvervskunder samt eksisterende kunder, der udvider deres engagement. Vi forventer således tilgang på 1500 nye kunder i København som resultat af etableringen af nye filialer i hovedstadsområdet.

”Kundetilgangen og den stigende omsætning i koncernen peger på, at mange bankkunder for alvor har fået øjnene op for, at sparekassen er et stærkt lokalt alternativ til de meget store landsdækkende banker. Den lokale tilstedeværelse er helt afgørende. Og vi står netop nu overfor at åbne endnu fire nye filialer i Hundested, Helsingør, Nyborg og Vanløse”, siger Lars Petersson.

Se halvårsrapport 2016

Læs selskabsmeddelelse

Flere nyheder fra sparekassen