Udbyttebetaling i Værdipapirfonden Sjælland-Fyn

Det er blevet tid til den årlige udbetaling af udbytter i Værdipapirfonden Sjælland-Fyn. Har du en investeringsaftale i sparekassen, vil du i år få udbyttet som beviser i Værdipapirfonden Sjælland-Fyn.

Nedenfor kan du læse mere om de forventede udbytter, udbyttebeviser, og hvorfor kursen falder, når vi udbetaler udbytte.

Forventede udbytte for 2021
De forskellige fonde i Værdipapirfonden Sjælland-Fyn forventes at generere nedenstående udbytter for regnskabsåret 2021.

Afdeling Forventet udbytte pr. bevis
Værdipapirfonden Sjælland-Fyn Stabil 8,90
Værdipapirfonden Sjælland-Fyn Balance
12,30
Værdipapirfonden Sjælland-Fyn Aktiv
23,70
Værdipapirfonden Sjælland-Fyn Private Banking Lav
4,60
Værdipapirfonden Sjælland-Fyn Private Banking Høj
15,90

Udbyttebeviserne sparer dig omkostninger, når vi geninvesteringer dit udbytte
Tidligere har du fået udbetalt udbyttet i kontante kroner på din afkastkonto, som vi herefter har geninvesteret for dig. Ligesom sidste år vælger vi i år at give vores kunder beviser i værdipapirfondene, svarende til værdien af udbytte minus eventuel udbytteskat – også kaldet udbyttebeviser.

Det har vi valgt, fordi:

  • det er billigere for dig at få geninvesteret dit udbytte. Vi kan nemlig geninvestere udbyttebeviser til indre værdi, hvilket betyder, at du slipper for at betale emissionstillæg og kurtage, som du ellers ville have gjort
  • du alternativt vil få sat udbyttet ind på din afkastkonto, hvor du betaler negativ rente.

Den 26. januar 2022 vil du kunne se den nye beholdning af beviser i værdipapirfonde i dit depot.
Er dit udbytte efter eventuel udbytteskat (dit netto udbytte) under 500 kr. for den enkelte fond, du har investeret i i ét depot, vil du dog få udbetalt dit udbytte i kontanter på din afkastkonto.

Hvorfor falder kurserne, når vi udbetaler udbytte?
Kursen falder – alt andet lige - fordi udbyttet bliver trukket fra den samlede formue, der er i den enkelte værdipapirfond. Det er helt normalt for alle aktier, investeringsbeviser og værdipapirfonde, der udbetaler udbytte.

Hvis vi tager udgangspunkt i det forventede udbytte for Private Banking Høj vil det fx betyde, at kursen i denne afdeling falder med 15,90 kr. fra den 21. januar til den 24. januar.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål
Har du spørgsmål, eller ønsker du rådgivning om din investeringsaftale, er du som altid velkommen til at kontakte din rådgiver eller lokale filial.