Sparekassen Sjælland-Fyn kommer solidt ud af tredje kvartal 2020

Resultatet i Sparekassen Sjælland-Fyn for de første tre kvartaler i 2020 lyder på 169 mio. kr. efter skat. Det viser sparekassens netop offentliggjorte regnskab, hvor det også fremgår, at basisindtjeningen er steget med 38 mio. kr., hvilket er en stigning på 15 % i forhold til samme periode sidste år. På trods af et år med usikkerheder grundet Covid-19 flugter resultatet med resultatet i samme periode i 2019, hvilket anses som meget tilfredsstillende.

Se selskabsmeddelelse nr. 20/2020

Se delårsrapport 3. kvartal 2020

"Den fortsat målrettede eksekvering af strategien Nye Veje 2021 har banet vejen for stigningen i basisindtjeningen og er et direkte resultat af stigende indtægter kombineret med, at omkostninger til personale og administration samt af- og nedskrivninger på aktiver samlet set er faldet knap 3 %," siger administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Lars Petersson, der kalder resultatet for de første tre kvartaler tilfredsstillende og hæfter sig særligt ved den styrkede basisindtjening.

"Det er lykkedes os at reducere vores omkostninger via langsigtede effektiviseringer og en fokuseret omkostningsstyring, som vi nu får gavn af. Derudover oplever vi - på trods af usikkerheden omkring Covid-19 - fortsat et højt aktivitetsniveau. Vi øger løbende forretningsomfanget med vores eksisterende kunder og byder samtidigt både nye privat- og erhvervskunder velkommen. Det afspejler sig bl.a. i, at vores samlede kreditformidling er steget med 7 % og nu i alt udgør 55,2 mia. kr. Samlet synes jeg derfor også, at vi kan tillade os at være godt tilfredse med det foreløbige resultat for året" siger Lars Petersson.

De økonomiske konsekvenser af Covid-19

Sparekassens ordinære nedskrivninger udgør kun 5 mio. kr., hvilket vidner om en stærk bonitet. Det ledelsesmæssige skøn for nedskrivninger - primært 

som følge af Covid-19-situationen - udgør 139,1 mio. kr. og de samlede nedskrivninger i årets første tre kvartaler beløber sig således til 144 mio. kr.

Sparekassens kundeportefølje - som primært består af private husholdninger og mindre og mellemstore virksomheder - har for indeværende kun i begrænset omfang været påvirket af Covid-19, men det er samtidigt vurderingen, at de økonomiske konsekvenser af Covid-19 situationen først viser sig endeligt i løbet af første halvår af 2021.

"Der er et stort fælles fokus på at hjælpe alle bedst muligt igennem den nuværende situation, men det er også en situation med mange ubekendte faktorer. Den seneste udmelding om aflivning af alle mink i Danmark viser dette med al tydelighed. Vores fokus er på at stå klar med en håndsrækning til vores kunder, når og hvis de får behov for det," siger Lars Petersson.

Stigende kapitalprocent

I tillæg til den styrkede basisindtjening, er sparekassens kapitalgrundlag og kapitalprocenter også øget sammenlignet med samme periode sidste år. Sparekassens kapitalprocent er således steget fra 17,0 % til 19,2 % pr. 30. september 2020.

"Sparekassen hviler således også på et solidt kapitalgrundlag," siger Lars Petersson.

Kontaktinformation
For yderligere information kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen på mobil: 53 85 07 70.