Sparekassen Sjælland-Fyn opjusterer forventningerne

Godt 14 dage før Sparekassen Sjælland-Fyn offentliggør regnskabet for første kvartal 2019, opjusterer vi nu forventningerne til det samlede resultat i år.

portræt af Lars Petersson fra venstre Administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Lars Petersson.

Sparekassen Sjælland-Fyn øger forventningerne til årets resultat før skat til intervallet 200-230 mio. kr. mod en tidligere forudsigelse af resultatet for 2019 på mellem 180 og 210 mio. kr.
 
Administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn Lars Petersson forklarer opjusteringen med, at basisindtjeningen ligger over budget i Q1 2019 og stiger godt 30 % i forhold til Q1 2018.
 
"Vi kan se, at vores optimeringstiltag i den udmeldte strategi 'Nye Veje' går bedre end forventet. Samtidig er vores samlede omkostninger under budget og vores samlede indtægter over budget. Dertil kommer, at kundemomentum og aktiviteter er bedre, end vi havde


håbet, ligesom vores nedskrivninger og kursreguleringer holder sig inden for rammerne af vores forventninger. Tilsammen gør det, at vi nu tillader os at opjustere vores forventning til årets resultat med omkring 10 %," siger Lars Petersson.
 
Sparekassen Sjælland-Fyns kvartalsrapport for Q1 2019 offentliggøres 9. maj 2019.

Kontaktinformation
For yderligere oplysninger kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen på tlf. 53 85 07 70.