Sparekassen Sjælland-Fyn kommer godt ud af første kvartal 2020

Til trods for at sparekassen - ud fra et ledelsesmæssigt skøn - har hensat 78 mio. kr. ekstra til eventuelle kommende nedskrivninger og tab som følge af Covid-19-pandemien, kommer vi godt ud af første kvartal 2020.

Se selskabsmeddelelse nr. 14/2020

Se delårsrapport 1. kvartal 2020

Det viser Sparekassen Sjælland-Fyns netop offentliggjorte regnskab for første kvartal, som administrerende direktør Lars Petersson ikke er sen til at kalde tilfredsstillende. Resultatet afspejler bl.a., at den realiserede basisindtjening stiger med 33,4 mio. kr., svarende til 38 % i forhold til samme periode i 2019.

”Det er femte kvartal i træk, at vi ser en pæn fremgang i vores basisindtjening i forhold til samme periode året før. Det er selvfølgelig meget tilfredsstillende og ikke mindst resultatet af en målrettet indsats med at eksekvere vores strategi ’NYE VEJE’. Basisindtjeningen er allerede nu styrket til et permanent højere niveau i tråd med vores målsætninger, og det er positivt,” siger Lars Petersson.

Han uddyber, at det - på trods af forringede markedsvilkår siden lanceringen af strategien i november 2017 - er forventningen, at de udmeldte finansielle målsætninger vil blive indfriet ved strategiperiodens udløb.

”Vi har fortsat en række initiativer, der vil blive eksekveret i 2020 og som vil stimulere basisindtjeningen yderligere i de kommende år. Derfor forventer vi også, at vi når i mål,” forklarer Lars Petersson.

Sparekassen Sjælland-Fyns resultat efter skat i første kvartal udgør 43,7 mio. kr. mod 71,3 mio. kr. i 2019. Resultatet er påvirket negativt af hensættelser på grund af Covid-19-situationen, som også fører til negative kursreguleringer på 24,6 mio. kr.

Udbruddet af Covid-19 har skabt en verdensomspændende makroøkonomisk usikkerhed og har naturligt også stor indflydelse på hverdagen for sparekassens mange kunder.

”Siden starten af marts måned har vores fokus været på at komme i dialog med vores kunder. Sparekassens rådgivere har således være proaktivt i kontakt med tusindvis af især erhvervskunder, men også 

privatkunder, med budskabet om, at sparekassen i videst muligt omfang står klar med rådgivning og kreditfaciliteter, hvis og når behovet er der. Det er vores oplevelse, at sparekassens kunder - for nuværende - generelt er økonomisk godt rustet på trods af Covid-19 situationen. Sparekassen har en kapitalprocent på 19,6 %, men derfor har vi alligevel foretaget de nødvendige reservationer til, at vi også kan håndtere eventuelle nedskrivninger og tab i fremtiden. Det er positivt, at vi – på trods af dette – fortsat kan levere et pænt resultat for årets første kvartal,” siger Lars Petersson.

Han fortæller også, at sparekassen har en relativ lav eksponering mod de brancher; særligt inden for forlystelsesindustrien, hotel og restauration, samt dele af transportindustrien, som er hårdest ramt på omsætningen som følge af Covid-19.

”Jeg tror på, at vores forretningsmodel, der tager udgangspunkt i det lokale og regionale på Sjælland og Fyn, vil vise stor styrke i de kommende år,” siger Lars Petersson.

Samtidig har årets første kvartal – på trods af usikkerheden omkring Covid-19 - budt på en bl.a. fortsat høj kundeaktivitet inden for konvertering af realkreditlån, hvilket også bidrager positivt til resultatet for kvartalet.

På omkostningssiden falder de samlede omkostninger i form af udgifter til personale og administration samt af- og nedskrivninger på aktiver med knap 1 %. Det samlede omkostningsniveau kunne have været lavere, men stigende eksterne IT-omkostninger som følge af blandt andet massive reguleringer, trækker pilen i den modsatte retning.

Sparekassens forventninger til hele 2020 lyder på et resultat før skat i niveauet 170-210 mio. kr., som udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 13/2020 af den 22. april 2020, hvor sparekassen nedjusterede forventningerne til 2020 på grund af udbruddet af Covid-19.

Kontaktinformation
For yderligere information kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen, mobil: 53 85 07 70.