Ændring af priser

Med virkning fra 1. september 2018 ændrer Sparekassen Sjælland-Fyn en række priser på udvalgte ekspeditions- og serviceydelser for private og erhverv og indfører nye priser på enkelte konti og kort.

Ændringen gennemføres af forretningsmæssige årsager for at tilpasse priserne til de aktuelle markedsvilkår.

Der henvises til "almindelige forretningsbetingelser" og ”prisliste over serviceydelser i sparekassen” pr. 1. september 2018, hvor ændringerne fremgår.

Yderligere information kan fås i sparekassens afdelinger.

Oversigt over priser og vilkår