Nyt pensionsfradrag: Mere til din pension

1. juni 2018 vedtog Folketinget en række nye regler på pensionsområdet, som blandt andet gør det mere attraktivt at spare op til pension.

børnefamilie i deres køkken

Særligt én af lovændringerne på pensionsområdet, det nye pensionsfradrag, vil kunne mærkes. Det nye pensionsfradrag betyder, at du, når du betaler mere ind på din pension, skal betale mindre i skat. Jo tættere du kommer på din pension, desto mindre skal du altså betale i skat.

Fradraget indfases langsomt

Pensionsfradraget omfatter alle indbetalinger op til 70.000 kr. på fradragsberettigede pensionsordninger, dvs. ratepensioner eller livrenter.

Fradraget indfases langsomt, således at du, hvis du har mere end 15 år til folkepension, får et fradrag på 8 % i 2018 og 2019 og et fradrag på 12 % i 2020.

Hvis du har mindre end 15 år til folkepension, er fradraget 20 % i 2018, 22 % i 2019 og 32 % i 2020.

Fradraget er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag og trækkes fra i den skattepligtige indkomst.

Få et overblik over dine fradrag i tabellerne:  

Er der mere end 15 år, til du går på pension?
 

Din årlige indbetaling (på fradragsberettiget pensionsordning) Dit nye fradrag (fra 2020)
20.000 kr. 2.400 kr.
50.000 kr. 6.000 kr.
70.000 kr. 8.400 kr.

  Er der mindre end 15 år, til du går på pension?  

Din årlige indbetaling (på fradragsberettiget pensionsordning) Dit nye fradrag (fra 2020)
20.000 kr. 6.400 kr.
50.000 kr. 16.000 kr.
70.000 kr. 22.400 kr.

Også grundlaget for beskæftigelsesfradraget udvides
Alle erhvervsaktive fradrager et beskæftigelsesfradrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Som noget nyt er grundlaget for beskæftigelsesfradraget udvidet til også at omfatte pensionsindbetalinger på en ratepension eller livrente.

Hvis du tjener op til 351.200 kr. pr. år og indbetaler på en ratepension eller livrente, øges beskæftigelsesfradraget med det, du betaler ind på en af de nævnte pensionsordninger. Dit skattefradrag afhænger af beløbet, der indbetales på pensionsordningen.  

Hvad skal du gøre?
Du skal ikke gøre noget. Ændringerne slår igennem af sig selv, når Skatteministeriet er klar til at implementere dem.

Tænk pension hele livet
Har du overblik over din pension, eller kunne du godt bruge lidt råd og vejledning? Få gode råd og læs om dine muligheder.

Du er også altid velkommen til at kontakte din rådgiver eller lokale filial, så hjælper vi dig på vej.