Investeringsåret 2020: Et udfordrende år

Her kan du læse sparekassens kommentar til de finansielle markeder i et år, som i den grad har været præget af corona-pandemien. Nedenfor kan du læse om den økonomiske vækst i 2020, et år med lave renter, udviklingen på aktiemarkederne og vores forventninger til 2021.

Et år med negativ økonomisk vækst

Den økonomiske vækst blev i 2020 for alvor påvirket af corona-pandemien, og det generelle makroøkonomiske billede er stadig, at den økonomiske vækst ender med at være negativ i 2020.

”Seneste prognose fra OECD viser igen, at det fortsat er Euro-regionen, der ser ud til at blive hårdest ramt af corona-pandemien i 2020, hvorimod vækstforventningerne ser lidt bedre ud for USA og for Kina,” fortæller formuedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Kenn Andersen.

Der har været mange finanspolitiske initiativer verden over, og støtten til trængte virksomheder og forbrugere har været nødvendig for at undgå et endnu større væksttab.

USA får en ny præsident

Det blev demokraten Joe Biden, der kommer til at overtage det ovale kontor i januar 2021, og med Joe Biden i det hvide hus forventer vi en mildere tone i forhold til USA’s handelspartnere og et betydeligt større fokus på grøn omstilling.

Lave renter i 2020

Centralbankerne har holdt et fast greb om de korte renter i 2020 og har generelt ført en lempelig pengepolitik i mange år. Konsekvensen af dette er, at negative indlånsrenter er blevet en del af hverdagen for mange bankkunder i udviklede økonomier.

”I Sparekassen Sjælland-Fyn har vi oplevet, at de lave renter i de sidste ni måneder af 2020 har medvirket til, at investorer har fået mere mod på at øge risikoen, og det har understøttet investeringer i kreditobligationer og aktier,” fortæller Kenn Andersen.

Blandet udvikling på aktiemarkederne

Første kvartal af 2020 ramte aktiemarkederne hårdt, og ikke alle steder har aktiemarkederne fået indhentet det tabte.

Det brede danske og amerikanske aktieindeks klarede sig godt i 2020 med stigninger på henholdsvis ca. 28 % og ca. 16 % (målt i USD), hvorimod europæiske aktier – ¬over en bred kam – endte i et minus.

Siden vi ramte bunden af aktiemarkederne den 23. marts, har vi set pæne stigninger – bl.a. understøttet af finans- og pengepolitiske lempelser. Årets sidste måneder blev præget af en forventning om en corona-vaccine, som virker, og dermed er fundamentet på plads for yderligere stigninger i risikoaktiver.

Forventningerne til 2021

Normalisering af væksten

Ved indgangen til 2021 synes forventningerne til den økonomiske vækst ganske optimistiske. En global vækst i 2021 på et sted mellem 4 og 5 % nævnes af mange økonomer som det mest sandsynlige udfald.

”Vores forventning er, at væksten vil tage mest til i andet halvår af 2021, da vacciner skal have tid til at blive bredt ud til befolkningerne og reducere graden af nedlukning. I skrivende stund har vi stadig meget høje smittetal, men som månederne går, er det vores

forventning, at der vil komme godt gang i forbruget og investeringerne igen,” fortæller formuedirektør, Kenn Andersen, og fortsætter:

”Mutationer af coronavirus, og dermed øget smittefare eller reduceret virkning af vacciner, er dog en klar risikofaktor for væksten i 2021.”

Fortsat stabile lave renter

Sparekassens forventninger til udviklingen i renterne ligner en gentagelse af forventningerne fra tidligere år – centralbankerne vil holde et fast greb om de korte renter. Derudover har signalerne fra bl.a. FED og ECB været meget tydelige: Den lempelige pengepolitik vil gælde så længe, der er brug for den – og lidt til.

Vi forventer også begrænsede udsving i de lange renter, men som følge af højere vækstforventninger, og mange udstedelser af statsobligationer til finansiering af hjælpepakker, virker en lille rentestigning i løbet af 2021 sandsynlig.

”Corona-pandemien har ramt mange virksomheder hårdt på både omsætning og indtjening. I sparekassen forventer vi at se et lidt større antal konkurser og/eller nedjusteringer af virksomhedsobligationer end gennemsnitligt i 2020. Det forventes dog at være koncentreret til de sektorer, der har mærket coronakrisen hårdest,” vurderer Kenn Andersen.

Aktiernes år – igen

Om 2021 som aktiernes år fortæller Kenn Andersen: ”Med udsigt til stigende økonomisk vækst og generelt forbedrede muligheder for indtjening ser potentialet i aktier fortsat attraktivt ud. Læg dertil både en lempelig finans- og pengepolitik, og så begynder der at tegne sig et billede af, at 2021 bliver et godt aktieår – selv med stigningerne i 2020 in mente”.

I sparekassen forventer vi, at globale aktier vil stige med beskedne 5-10 %, da usikkerhed om corona og gevinsthjemtagning i aktier kan sætte gang i én til to mindre korrektioner i løbet af året.

Kenn Andersen fremhæver et par udvalgte temaer, sparekassen vil have et særligt fokus på det kommende år, selvom stigningerne i aktierne forventes at være nogenlunde bredt funderet:

  1. Bæredygtighed. Vi forventer at den grønne omstilling vil tage fart i de kommende år. Det betyder, at der vil komme fokus på selskaber, der har en stærk position i forhold til bæredygtighed. Miljø, grøn energi m.v. har mediernes og kapitalmarkederne bevågenhed, og vi forventer, at der skal investeres massivt på disse områder i de kommende år.
  2. Infrastruktur. Vi forventer, at en udvidelse af den tekniske infrastruktur bliver en forudsætning for den grønne omstilling. Konkret betyder ting som udvidelse af 5G netværk og flere ladestationer til elbiler, at der skal investeres markant på disse områder og at selskaber, der har deres aktiviteter her, formentlig kan se frem til fyldte ordrebøger i 2021 og i årene, der kommer.