Coronavirus rammer den globale økonomi hårdt

Læs, hvordan Sparekassen Sjælland-Fyn ser på det første kvartal af 2020, der ellers begyndte godt, men hvor den globale økonomi efterfølgende er blevet hårdt ramt på grund af coronavirussen.

Året begyndte ellers godt, og i de første seks uger så det ud til, at vi ville få endnu et positivt kvartal for den globale vækst. Udviklingen i udbruddet af coronavirus (Covid-19) har dog efterfølgende vist sig at sætte et altoverskyggende aftryk på den globale økonomi, og det står klart, at en forholdsvis dyb global recession er uundgåelig.

"Store dele af verden er lukket ned for at bremse udbredelsen af coronavirussen, og det er endnu uvist, hvor længe denne nedlukning kommer til at vare. Håbet er, at der relativt hurtigt kan ”åbnes op” igen, og at de økonomiske nøgletal vil udføre et V-formet rebound, som man fx har set erhvervstilliden i Kina gøre det," fortæller formuedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn Kenn Andersen.

Opbremsningen i den globale økonomi er imidlertid gået så stærkt, at økonomernes nedjusteringer dårligt har kunnet følge med. De seneste estimater tyder på, at global vækst i 2020 ender omkring 0 %. Selv denne dystre prognose kan dog vise sig at være for optimistisk, hvis nedlukningen fortsætter.

Store fald på aktiemarkederne

De finansielle markeder har reageret kraftigt på nedlukningen af økonomien, og det brede MSCI AC World verdensindeks endte 1. kvartal med et fald på ca. 20 % målt i DKK - det værste kvartal siden finanskrisen.

Nedturen var bredt funderet på tværs af regionerne. Emerging Markets aktier blev indledningsvist hårdest ramt med kraftige fald i særligt Kina, som er virussens epicenter. I sidste del af kvartalet har særligt kinesiske aktier dog klaret sig fornuftigt, hvilket har begrænset faldet på indekset til 10,7 %. Danske aktier har ligeledes klaret sig relativt godt i årets første tre måneder – bl.a. takket være en række tungtvejende medicinalaktier – og lukker med et fald på 13,6 %.

Samlet set blev kvartalets sidste uge positiv for aktiemarkederne. Vi tror dog, det er for tidligt at påstå, at vi har set bunden af aktiemarkederne.

Udsving i obligationsmarkederne

"Renterne på de sikre statsobligationer er i løbet af første kvartal faldet betydeligt. Særligt i USA, der har haft plads til større pengepolitiske lempelser end fx Europa og Japan. De 10-årige tyske statsrenter faldt 29 basispoint i løbet af Q1, mens de 10-årige amerikanske statsrenter faldt hele 125 basispoint. De faldende renter betød, at vi så positive afkast på mange statsobligationer i udviklede markeder," forklarer Kenn Andersen.

Danske realkreditobligationer, der traditionelt bliver vurderet som meget sikre, blev også ramt af store udsving i sidste halvdel af marts. Den 30-årige realkreditrente steg kortvarigt fra under 1 % i starten af marts til lige knap 2 % for derefter at falde til ca. 1,5 % ved kvartalets udgang.

Emerging markets- og virksomhedsobligationer blev, på linje med aktier, ramt af det generelle ”risk off” i årets første kvartal. Både stats- og virksomhedsobligationer i nye økonomier blev ramt af stigende risikopræmier, og det samme billede så vi på Investment Grade- og High Yield virksomhedsobligationer i vores del af verden.

Forventninger til resten af 2020

Det er selvsagt vanskeligt at give et kvalificeret bud på udviklingen i resten af 2020, da vi har at gøre med et eksternt chok til økonomien, der gør økonomiske lærebøger overflødige.

"Det vi dog kan konstatere er, at centralbankerne – endnu en gang – har vist sig at være parate til at bruge alle våben i arsenalet for at holde hånden under den globale økonomi. Der er mange lande, der skal udstede store beløb i obligationer for at finansiere den ekspansive finanspolitik, og her ser vi, at centralbankerne er parate til at købe store beløb af både stats- og realkreditobligationer. Vi forventer som udgangspunkt, at centralbankerne vil lykkes med at holde renterne i USA og Tyskland (og dermed Danmark) nede omkring de aktuelt meget lave niveauer", fortæller Kenn Andersen.

Finanspolitisk er der heller ingen tvivl om, at politikerne vil vedtage de hjælpepakker, som de anser for nødvendige. Vi har allerede set det i mange lande og med en længerevarende nedlukning, vil der blive et endnu større behov i de kommende måneder. Regeringer og oppositioner verden over arbejder tilsyneladende sammen i en hidtil uset grad.

Det er umuligt at give et bud på, hvornår vi vil se en vending i markederne – meget afhænger af evnen til at bremse udbredelsen af coronavirussen.  I Sparekassen Sjælland-Fyn forventer vi dog, at markederne vil reagere hurtigt, når optimismen tager over. Vores holdning er derfor også, at man som investor er bedst tjent med at holde fast i sine investeringer og eventuelt benytte de kursfald, vi har set i 1. kvartal, til at rebalancere sin portefølje.

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller lokale filial.

Find kontaktoplysninger her

Få en investeringsaftale i sparekassen 

Med en investeringsaftale i sparekassen overvåger og tilpasser vores specialister dine investeringer for dig. 

Læs mere om investeringsaftale