Q3 2020: Pæne stigninger på tværs af de globale finansmarkeder

Nedenfor kan du læse sparekassens seneste kommentar til markedet, der i 3. kvartal af 2020 bød på pæne stigninger på tværs af de globale finansmarkeder. Stigningerne er sket på trods af en korrektion i september, samt at Europa især har oplevet en stigning i antallet af smittede med coronavirus, hvilket i nogen grad har ført til nye restriktioner og nedlukninger. Globale aktier målt ved MSCI AC WORLD steg ca. 7 % i kvartalet bl.a. understøttet af en fortsat lempelig finans- og pengepolitik.

Negativ økonomisk vækst i 2020

Det generelle makroøkonomiske billede er stadig, at den økonomiske vækst kommer til at være negativ i 2020 – for så at vende tilbage med positiv vækst i 2021.

”Seneste prognose fra OECD viser, at det fortsat er Euro-regionen, der ser ud til at blive hårdest ramt af corona-pandemien i 2020. Men der er dog politisk velvilje til at understøtte økonomierne, hvilket kommer til udtryk i de fortsat ekstremt lave renter og annonceringen om økonomiske hjælpepakker til trængte virksomheder,” fortæller formuedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn Kenn Andersen.

Centralbankerne verden over har i mange år brugt mange værktøjer for at understøtte den økonomiske vækst, og nu har politikerne også indset, stærkt presset af
corona, at der skal hjælp og støtte til.

Lave renter og pæne kursstigninger til glæde for investorer i værdipapirfondene

For renterne betyder den meget lave økonomiske vækst, at vi må forvente, at de vil være lave/negative et godt stykke tid endnu. De fleste centralbanker sidder klar til at stimulere økonomien yderligere, hvis det måtte være nødvendigt. Dette sker overvejende ved opkøb af obligationer i markedet samt rigelig af billig likviditet til banksystemet

”Blandt de mere risikofyldte kreditobligationer så vi ligeledes en fornyet interesse i løbet af 3. kvartal 2020, og vi så pæne kursstigninger i eksempelvis amerikanske High Yield obligationer i løbet af kvartalet – bl.a. til glæde for vores investorer i værdipapirfondene,” siger Kenn Andersen. 

Han fortæller desuden, at de lave renter medvirkede til, at investorer fik mere mod på at øge risikoen i løbet af 3. kvartal 2020. Dette har understøttet den positive udvikling på de globale aktiemarkeder.

Fremgang på aktiemarkederne

Der har samlet set været fremgang på stort set samtlige aktiemarkeder, selvom vi i starten af september måned så en korrektion, der begyndte i amerikanske teknologiselskaber, men som også ramte de bredere aktiemarkeder for en kort periode.

”Korrektionen blev dog hurtigt afløst af nye stigninger, og det danske aktiemarked har igen udvist fin form, side om side med det teknologitunge amerikanske Nasdaq 100 indeks. Også de kinesiske aktier udviste pæne stigninger i 3. kvartal af 2020, hvorimod europæiske aktier, målt over en bred kam, fortsat er udfordret,” fortæller Kenn Andersen.

I Sparekassen Sjælland-Fyn er fordelingen af aktier aktuelt, at vi har en overvægt af danske aktier og aktier i nye økonomier, mens europæiske aktier undervægtes.

Det kommende 4. kvartal

Årets 4. kvartal byder bl.a. på et amerikansk præsidentvalg, der tiltrækker sig stor opmærksomhed, og der gættes derfor på konsekvenserne af såvel en ny som en blivende præsident.

Regnskabssæson for 3. kvartal 2020 er godt i gang, og markedet følger selskabernes forventninger til fremtiden nøje.

Status på værdipapirfondene i Værdipapirfonden Sjælland-Fyn

Sparekassen har i 3. kvartal af 2020 ikke foretaget væsentlige ændringer i værdipapirfondene.

”Vi har siden opstarten haft en undervægt i traditionelle danske obligationer og har i stedet overvægtet virksomhedsobligationer, der i vores optik har et bedre forhold mellem afkast og risiko. I vores aktieben har en del af formuen været investeret i temabaserede ETF’er – bl.a. med fokus på forbrugsselskaber i nye økonomier. Derudover investeres der fortsat i selskaber, der understøtter at fremme vandforsyning verden over,” forklarer formuedirektør Kenn Andersen.