Markedskommentar Q2 2020: V for Victory

Læs, hvordan Sparekassen Sjælland-Fyn ser på andet kvartal af 2020, hvor flere økonomiske indikatorer er begyndt at pege i den rigtige retning efter et økonomiske hårdt første kvartal for den globale økonomi som følge af coronavirussen.

Årets andet kvartal har budt på en vending i en lang række økonomiske indikatorer. Vi ser det som tegn på en begyndende stabilisering af væksten – men på et meget lavt niveau. Nøgletallene afspejler den ekstreme forandring fra nedlukning til genåbning i forbindelse med coronavirussen.

Globale PMI-tal for både service og produktion ligger dog fortsat under indeks 50, som angiver skillelinjen mellem ekspansion og kontraktion. Disse må dog ventes at komme kraftigt tilbage i takt med, at økonomierne genåbnes.

”Mens flere økonomiske indikatorer begynder at pege i den rigtige retning, er udviklingen på arbejdsmarkedet bekymrende. Hele beskæftigelsesfremgangen siden finanskrisen er forsvundet på rekordtid, og det er afgørende for den globale økonomi, at man hurtigt kan få de ledige tilbage i arbejde. Amerikanske arbejdsløshedstal viste dog den 2. juli den største vækst siden 1930 og kan være en god indikator for, at jobbene stadigvæk er der og at fyringer, der er foretaget under coronakrisen har været overgjort,” fortæller formuedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Kenn Andersen.

De mange og omfattende hjælpepakker har på den korte bane holdt hånden under mange økonomier, men usikkerheden relateret til udfasningen af disse pakker kan ramme vækst, vækstforventninger og de finansielle markeder.

Comeback til aktier

Vi har siden bunden på aktiemarkedet den 23. marts været vidne til kraftige stigninger på de finansielle markeder trods de historisk dårlige vækstudsigter. Opturen på aktiemarkederne har været bredt funderet på tværs af regionerne. Amerikanske Large Cap aktier havde det bedste kvartal siden 1998 og gav et afkast på ca. 18 %, mens Emerging Markets aktier steg 15 % – begge målt på benchmarkniveau og i danske kroner (DKK). Danske aktier klarede sig relativt godt igennem både første og andet kvartal, bl.a. takket være en række tungtvejende medicinalaktier, og endte Q2 med en stigning på 20 % og er nu oppe 4 % ÅTD.

”Kombinationen af stigende kurser og faldende indtjening betyder, at mange aktier er blevet dyre, målt på nøgletal som eksempelvis P/E. Men aktierne har fundet støtte i de mange finans- og pengepolitiske lempelser, og som vi skrev i vores markedskommentar for 1. kvartal, har markederne reageret hurtigt, da optimismen vendte tilbage,” forklarer Kenn Andersen.

Usikkerheden med hensyn til, hvor hurtigt økonomierne genåbner, samt risikoen for nye virusbølger, gør sigtbarheden på aktiemarkederne meget lav, og dag til dag-kursudsving er større, end hvad vi normalt ser.
Det kortsigtede billede taler for en konsolidering på markedet i stil med den udvikling, vi har set i juni, hvor globale aktier har ligget stort set fladt. Aktiemarkedet er følsomt overfor dårlige nyheder, og man kan ikke afskrive ny volatilitet på markedet. Vores hovedscenarie er dog, at aktiemarkedet ligger højere ultimo 2020.

Udsving i obligationsmarkederne

Renterne på de sikre statsobligationer har ligget bemærkelsesværdigt fladt i 2. kvartal af året, og der har ikke været den samme optimisme at spore, som vi har set i aktierne. De 10-årige tyske statsrenter steg 2 basispoint i løbet af 2. kvartal, mens de 10-årige amerikanske statsrenter faldt hele 1 basispoint.

Den 30-årige danske realkreditrente startede kvartalet i ca. 1,5 %, men faldt i løbet af kvartalet til ca. 1 %. Det er fortsat meget billigt at låne til boligfinansiering. Realkreditobligationer med løbetider op til 5 år, har ligget med minusrenter næsten hele 2. kvartal. Bedre gik det for de mere risikofyldte kreditobligationer. EM-obligationer i ”hard currency” (hedget til DKK) gav i 2. kvartal et afkast på 11,4 %, mens EM-obligationer i lokalvaluta gav 7,2 % i afkast. Amerikanske High Yield obligationer steg 10,2% understøttet af en kraftig stigning i olieprisen.

Forventninger til resten af 2020

Det er stadig vanskeligt at give et bud på udviklingen i resten af 2020, men en bedring i det globale vækstbillede gennem andet halvår og ind i 2021 virker meget sandsynligt.

”De finansielle markeder ventes at være positivt påvirkede af lempelige politikker og en generel forbedring i vækstbilledet. Centralbankerne har endnu en gang vist, at de har et klart fokus på at holde renterne nede, og synes parate til at gøre ”whatever it takes” for at lykkes med det. Ikke blot i resten af 2020 men også langt ind i 2021 og 2022,” fortæller formuedirektør Kenn Andersen.

Kombinationen af ultralave styringsrenter og store opkøbsprogrammer i obligationsmarkedet forventes at holde statsrenterne nede i USA og Europa m.fl. Det lave renteniveau på de store trendsættende markeder vil kontinuerligt drive kapitalen ind i aktier og obligationer med højere renter end statsobligationer. T.I.N.A (There Is No Alternative) er en realitet og er kraftigt medvirkende til vores forventning om, at aktiemarkederne ligger højere ultimo 2020.

Et vigtigt tema for de finansielle markeder er det forestående amerikanske præsidentvalg. Joe Biden møder Trump den 3. november. Meget kan ske frem til den 3. november, og det bliver formodentlig et meget tæt parløb mellem de to kandidater til præsidentposten for de næste 4 år.

Vi rebalancerede vores investeringsaftaler den 25. marts – altså to dage efter bunden på aktiemarkederne, og grundet de store stigninger i aktier og kreditobligationer siden slutningen af marts, rebalancerede vi igen i midten af juni.

I Værdipapirfonden Sjælland-Fyns mere defensive afdelinger (Stabil / Balance / Private Banking Lav) har vi i 2.kvartal investeret i attraktive enkeltobligationer, udstedt af eks. Energi Danmark og Vestas.

I de mere offensive afdelinger (Aktiv / Private Banking Høj) har vi købt yderligere op i tema-baserede ETF’er som ”iShares Digitalisation” og ”iShares Healthcare Innovation”.

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller lokale filial.

Find kontaktoplysninger her

Få en investeringsaftale i sparekassen 

Med en investeringsaftale i sparekassen overvåger og tilpasser vores specialister dine investeringer for dig. 

Læs mere om investeringsaftale