Sparekassen Sjælland-Fyn kommer godt ud af halvåret

Vækst i forretningsomfanget og antallet af kunder blandt de mindre og mellemstore virksomheder er en væsentlig årsag til, at Sparekassen Sjælland-Fyn kommer flot ud af første halvår 2020 med et resultat på 84,7 mio kr. efter skat.

Se halvårsrapport
Læs selskabsmeddelelse nr. 17/2020

”På erhvervsområdet kan vi se, at især de mindre og mellemstore virksomheder i stigende grad vælger Sparekassen Sjælland-Fyn som deres primære bank i de områder, vi er i. Det styrker naturligvis vores indtjening, og jeg er utrolig glad for, at vi er i stand til at fastholde og tiltrække nye, stærke erhvervskunder. Det er en del af vores strategi; Nye Veje,” forklarer administrerende direktør i sparekassen, Lars Petersson.

Han ser de enkle og hurtige beslutningsprocesser samt gode IT-løsninger, som to af de væsentligste årsager til væksten blandt erhvervskunderne:

”Virksomhederne har brug for korte og effektive beslutningsprocesser og hurtige svar. Det kan vi give dem samtidig med, at vi de seneste år har løftet os betydeligt på IT-området, så vores kunder også oplever, at de er kunder i et moderne pengeinstitut,” siger Lars Petersson.

Samtidig er sparekassens administrerende direktør ikke sen til også at tilskrive de tusindvis af faste private kunder - som for en stor andel også er aktionærer i sparekassen - æren for det flotte resultat i første halvår af 2020.

”Vores private kunder bruger sparekassen, uanset om det handler om deres daglige økonomi, lån og forsikring til fx bil og bolig eller eksempelvis investeringer af deres frie midler. Det styrker vores basisforretning, og det ser vi resultatet af nu. Vi har arbejdet meget målrettet med dette i strategien Nye Veje, hvor vi bevidst også har fokus på vores eksisterende kunder. De skal føle sig tilfredse og velkomne i Sparekassen Sjælland-Fyn,” siger Lars Petersson.

Han forklarer, at antallet af både privat- og erhvervskunder fortsætter med at vokse, og at hver kunde bruger banken mere og mere.

”Vi får stadig flere kunder, og hver kunde benytter os i stadig højere grad. Vi ser det som et udtryk for, at kunderne er glade og tilfredse med det, vi kan tilbyde dem , og det er vi naturligvis både meget glade for og stolte over,” siger Lars Petersson.

Stigende indtjening og faldende omkostninger

Af den netop offentliggjorte halvårsrapport fremgår det, at basisindtjeningen steg med 28,8 mio. kr. i første halvår af 2020. Det svarer til en stigning på 16 %.

Den samlede kreditformidling steg for halvåret med 8 %. til 54 mia. kr. Samtidig er omkostninger til personale og administration samt af- og nedskrivninger faldet med knap 2 %.

Covid-19: Både sparekassen og kunderne er godt rustet

I halvårsresultatet er indeholdt en forøgelse af de ledelsesmæssige reservationer i nedskrivningerne på 130,1 mio. kr. til at imødegå mulige tab på udlån som følge af Covid-19. Det bringer de samlede ledelsesmæssige reservationer op på 161,4 mio. kr., Det svarer til ca. 1,4 % af sparekassens udlån. Sparekassen Sjælland-Fyn er i stor udstrækning eksponeret mod erhverv, hvor konsekvenserne af Covid-19 indtil videre har været begrænset - det gælder bl.a. landbrugs- og håndværksvirksomheder. Sparekassen har ingen svage eksponeringer af væsentlig karakter mod de mere udsatte sektorer som blandt andet fly-, hotel- og transportindustrien.

”På trods af Covid-19 og betydelig uro på de finansielle markeder i særligt første kvartal realiserer sparekassen i første halvår af 2020 et resultat efter skat på 84,7 mio. kr., hvilket betragtes som tilfredsstillende henset til periodens helt særlige begivenheder. De kommende 2-3 kvartaler forventes at bringe mere klarhed over de økonomiske konsekvenser som følger af Covid-19. Det er dog vores oplevelse, at sparekassens kunder generelt er økonomisk godt rustet på trods af situationen omkring Covid-19,” siger Lars Petersson.

For yderligere information kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen, mobil +45 53 85 07 70.

Perioden i overskrifter

  • Basisindtjeningen stiger 16 %.
  • Indtjeningen per omkostningskrone stiger til 1,54 kr.
  • Den samlede kreditformidling er steget 8 % og udgør 54 mia. kr.
  • Omkostninger til personale og administration samt af- og nedskrivninger på aktiver er faldet knap 2 %.
  • Der er hensat 130,1 mio. kr. i ledelsesmæssige skøn i halvåret som følge af Covid-19-situationen. 
  • De samlede ledelsesmæssige skøn ultimo kvartalet udgør herefter 161,4 mio. kr.
  • Kapitalprocenten stiger tilfredsstillende til 20,4 %.
  • Forventningerne til årets resultat før skat er fortsat i niveauet 170-210 mio. kr.