Sparekassen viser gode takter i årets første kvartal

På trods af en usædvanlig start på året – behæftet med stor samfundsmæssig og økonomisk usikkerhed på grund af Covid-19 – viser sparekassen gode takter i årets første kvartal.

Sparekassens resultat for første kvartal afspejler således en meget tilfredsstillende udvikling i sparekassens basisindtjening, der stiger med 38 %. Det bringer indtjeningen pr. omkostningskrone (1,62 kr.) tæt på det finansielle mål, sparekassen har fastsat og målrettet arbejder efter i strategien ”NYE VEJE”.

I alt realiserer sparekassen et resultat på 46,8 mio. kr. før skat i første kvartal 2020.

Nedskrivninger som følge af Covid-19
På grund af usikkerheden forbundet med Covid-19 udgør nedskrivninger på udlån mv. 73,9 mio. kr. i første kvartal 2020.

Det samlede ledelsesmæssige skøn, der er reserveret til nedskrivninger, udgør i alt 123 mio. kr., svarende til ca. 1 % af sparekassens udlån.

Sparekassen nedjusterer resultatforventningerne for 2020
Som følge af den økonomiske usikkerhed, der er opstået i forbindelse med Covid-19-pandamien, herunder bl.a. faldende kurser og forventede højere nedskrivninger, nedjusterer sparekassen forventningerne til resultatet for 2020.

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2019 udgjorde sparekassens forventninger til 2020 et resultat i niveauet 230 – 270 mio. kr. før skat.

De opdaterede forventninger for 2020 udgør nu et resultat før skat i niveauet 170 – 210 mio. kr. 

”Vi er i en meget speciel situation, hvor det er svært at spå om, hvad fremtiden bringer. Vi har af samme grund – i henhold til gældende lovgivning og god forretningsskik – reserveret et større beløb til eventuelle tab og nedskrivninger. Samtidig nedjusterer vi vores resultatforventninger for 2020. Det føler jeg mig helt tryg ved og hæfter mig også ved, at vi – på trods af den store samfundsøkonomiske usikkerhed, vi oplever på grund af Covid-19 – leverer et solidt resultat i årets første kvartal. Det viser os, at vi er på rette vej med de initiativer, vi har igangsat som en del af vores strategi, og at vi er rustet til at håndtere nye krav og udefrakommende hændelser,” udtaler administrerende direktør Lars Petersson.   

Resultatet for 1. kvartal 2020 er ekstraordinært offentliggjort på grund af den aktuelle situation. Den fuldstændige kvartalsrapport for første kvartal 2020 vil som planlagt være tilgængelig i sin helhed den 11. maj 2020.


Læs hele selskabsmeddelelsen


Læs sparekassens strategi NYE VEJE