Generalforsamling 2017

Torsdag 6. april 2017 indkalder vi aktionærer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S til generalforsamling. Find de praktiske oplysninger her på siden.

Tid og sted
Torsdag 6. april 2017 kl. 16.00 i Vipperød Hallen, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød. Vi byder på en kop kaffe.

Tilmeld dig
Er du aktionær i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, kan du tilmelde dig generalforsamlingen via InvestorPortalen - log in med dit NemID eller VP-id, og modtag dit adgangskort elektronisk via mail. Du kan også printe en tilmeldingsblanket, som du sender til VP InvestorService eller afleverer i din lokale filial. Tilmeldingsfrist er fredag 31. marts 2017 kl. 23.59.

Tilmeld dig elektronisk
Print tilmeldingsblanket

Rådgiver
Har du brug for at have en rådgiver med på mødet, der ikke er aktionær, er det muligt at tilmelde en rådgiver. Marker "Jeg ønsker at deltage med rådgiver" i tilmeldingen, og skriv vedkommendes navn.

Dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen

Dagsorden
Fuldstændige forslag til dagsordenen
Årsrapport 2016

Indkaldelse
Se indkaldelsen til generalforsamling

Fordeling af stemmer
Sparekassens aktiekapital på nominelt 130.312.300 kr. er fordelt på 13.031.230 aktier á 10 kr. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme, dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 7,5 % af den samlede aktiekapital. Vi henviser i øvrigt til sparekassens vedtægter pkt. 12.

Fuldmagt og brevstemme
Har du som aktionær ikke selv mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men vil du gerne afgive din stemme alligevel, har du mulighed for enten at give fuldmagt eller brevstemme.

Du kan give fuldmagt elektronisk via InvestorPortalen eller ved at udfylde nedenstående fuldmagtsblanket, der skal sendes til VP InvestorService eller afleveres i din lokale filial. Fuldmagten skal afgives senest fredag 31. marts 2017 kl. 23.59.

Giv fuldmagt elektronisk
Download fuldmagtsblanket

Du kan brevstemme elektronisk via InvestorPortalen eller ved at udfylde en brevstemme-blanket, der skal sendes til VP InvestorService eller afleveres i din lokale filial. Brevstemmen skal afgives senest onsdag 5. april 2017 kl. 12.00.

Brevstem elektronisk
Download brevstemme-blanket

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til dagsorden, dokumenter eller lignende, kan du stille dem skriftligt via ir@spks.dk eller til Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Investor Relations, Isefjords Alle 5, 4300 Holbæk.