Fejl i Netbank Erhverv er rettet

Sparekassens datacentral Bankdata har rettet en fejl i opsætningen af Netbank Erhverv, som berører kunder, der har tilføjet en Privatkonto til virksomhedens Netbank Erhverv.

Fejlen har medført, at betroede personer, for eksempel bogholderen, der i forvejen havde adgang til virksomhedens Netbank, i særlige tilfælde har kunnet se oplysninger på betalinger fra den private konto, som er oprettet i virksomhedens Netbank – selvom personen ikke har haft fuldmagt til kontoen. Betalingsoplysningerne indeholder beløb, navn på modtager samt din eventuelle besked til modtager.

Bemærk, at der kan være tale om betalinger, der er foretaget længere tilbage i tiden. 

Fejlen er rettet, og vi kontakter de berørte kunder direkte via brev i e-Arkiv.

Hvad er omfattet?
Det er udelukkende betalinger oprettet manuelt i Netbank Erhverv fra den private konto, der er omfattet.

Øvrige oplysninger om eksempelvis kortbetalinger,

kontanthævninger, faste overførsler, betalingsserviceaftaler, samlet saldo og lignende har ikke været synlige for brugeren. Det har heller ikke været muligt for brugeren at disponere over de private konti.

Det er sparekassens datacentral Bankdata, der tilbyder Netbank Erhverv til sparekassens og de øvrige ejerbankers erhvervskunder. Vi har i lighed med andre af ejerbankerne indberettet sagen til Datatilsynet på grund af muligt brud på Databeskyttelsesforordningen.

Både Bankdata og sparekassen beklager naturligvis fejlen og de gener, fejlen kan have medført for vores kunder.

Har du spørgsmål?
Som beskrevet kontakter vi alle de berørte kunder direkte, men hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på telefon 59 48 21 90.