Spørgsmål og svar om tegningsindbydelsen

Tegningsindbydelsen, som vi har sendt til vores aktionærer, har givet anledning til nogle enkelte spørgsmål vedrørende vores aktionærfordele og aktiens værdi, som vi her besvarer.

Billede af direktionen Bruno Riis Nielsen og Lars Petersson Sparekassedirektør Bruno Riis-Nielsen og administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassens aktionærfordele afhænger ikke af, om du tegner nye aktier
Enhver aktionær med mindst 200 aktier har – uanset om, man deltager i aktieudvidelsen eller ej – mulighed for at benytte de gældende aktionærfordele.

Du kan læse mere om vores aktionærfordele her

Renten på aktionæropsparing i sparekassen fortsætter med at være 0,25% pa. efter udløb af fastrenteperioden pr. 30. april 2018. Renten vil fra 1. maj 2018 være variabel. Der er mulighed for indskud på kontoen hele året.

Aktiernes værdi
I tegningsindbydelsen, som vi har sendt til vores aktionærer, står der, at du som aktionær ejer et antal aktier á 10,00 kr. Dette har givet anledning til tvivlsspørgsmål vedrørende aktiernes værdi.

Denne usikkerhed vil vi gerne mane til jorden og slå fast, at de 10 kr. intet har med den reelle værdi af aktien eller aktiekursen at gøre. De 10 kr. er aktiens nominelle værdi (i fagtermer også kaldet "stykstørrelse" eller "pålydende værdi").

Eksempel på forskellen mellem nominel værdi og børskurs/-værdi:

Antal aktier Nominel værdi Ca. børskurs/
-værdi pr. 4. april 2018
1 10 kr. 108 kr.
300 3.000 kr. 32.400 kr.

Du kan altid tjekke aktiens aktuelle kurs her.

Har du spørgsmål vedrørende vores aktieudvidelse, er du velkommen til at stille dem her.


Lars Petersson og Bruno Riis-Nielsen

Læs mere om aktieudvidelsen