Sparekassen indgår partnerskab med Copenhagen Fintech

På opfordring fra formand i Finansforbundet Kent Petersen har Sparekassen Sjælland-Fyn-koncernen - som et element i den digitale strategi - besluttet at gå med i inderkredsen omkring etableringen af Copenhagen Fintech som partner.

Portrætfoto af Lars Petersson med slips "Med vores deltagelse i inderkredsen af Copenhagen Fintech har sparekassen løst billet til første række i forhold til udviklingen af nye finansielle teknologier, som vi kan få glæde af i den digitale sparekasse, vi er i gang med at udvikle," fortæller Lars Petersson, administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn.

I forbindelse med partnerskabet indtræder Sparekassen Sjælland-Fyns administrerende direktør Lars Petersson i bestyrelsen for Copenhagen Fintech.

"Med sparekassens deltagelse i inderkredsen af Copenhagen Fintech har sparekassen løst billet til første række i forhold til udviklingen af nye finansielle teknologier, som vi kan få glæde af i den digitale sparekasse, vi er i gang med at udvikle. Desuden vil sparekassens engagement i Copenhagen Fintech give mulighed for at udvikle og uddanne vores medarbejdere i samarbejde med dette nye teknologiske startup-miljø," siger administrerende direktør Lars Petersson. 

Bag Copenhagen Fintech står blandt andet Finansrådet, Finansforbundet og Københavns Kommune med Sparekassen Sjælland-Fyn som aktiv partner.

Sparekassen opfordret til partnerskab af Finansforbundet
Sparekassen kan ikke løfte store digitale udviklingsprojekter alene og kun i nogen grad sammen med vores traditionelle digitale samarbejdspartnere. Derfor udfordrer sparekassen nu sig selv ved at rykke tættere på eksterne kreative digitale miljøer.

Og sparekassen er glad for, at det er medarbejdernes faglige organisation Finansforbundet, der har opfordret sparekassen til at deltage som partner i Copenhagen Fintech.

"Fintech får betydning for hele den finansielle sektor, og derfor er Sparekassen Sjælland-Fyn også en væsentlig og indlysende partner at få med. Sparekassen har den rigtige volumen som partner og ser teknologien som den udviklingsmulighed, teknologien er. For teknologi er i høj grad fremtiden, men sparekassen er et godt eksempel på, at det ikke står i modsætning til lokal tilstedeværelse og en personalepolitik med et menneskeligt ansigt. Det er et fornuftigt blik på fremtidens drift af et tidssvarende pengeinstitut, og derfor har jeg opfordret sparekassen til at deltage i inderkredsen af Copenhagen Fintech," siger formand for Finansforbundet Kent Petersen.

Læs flere nyheder